Carlsberg Danmark

“Center for Digital Dannelse kombinerer ekspertviden med en professionel tilgang og formidler deres budskab på en overbevisende og meget anvendelig måde.”

Anni Lyngskær, Carlsberg Danmark

Haslev Idrætsefterskole

“Det er bestemt heller ikke sidste gang, vi vil gøre brug af denne mulighed, da det gav eleverne en mere nuanceret forståelse af forskellen mellem den digitale verden og den fysiske verden.”

Vibeke Bargfeldt, Haslev Idrætsefterskole

Sociale Medier – Sociale Dilemmaer

“Her er en bog, som læreren kan tage direkte med ind i klasseværelset, og som på kort tid kan sætte gang i elevernes egne refleksioner over de sociale mediers mange dilemmaer.

Folkeskolen.dk, boganmeldelse

Det digitale spejl

Projektet indeholdte 100 gratis workshops rundt omkring i hele landet, samt udarbejdelse af 3 undervisningsmoduler om digital dannelse.

Arbejdernes Landsbank

I samarbejde med Arbejdernes Landsbank afholdtes en lang række workshops i hele landet for folkeskolernes elever og deres forældre.

Menighedsfakultetet

“Vi havde stor glæde af at diskuterer digital dannelse inden for vores specifikke kontekst og vi fik et konstruktivt udgangspunkt for at understøtte borgerne i deres spirituelle dilemmaer i et online perspektiv.”

Danmarks biblioteksforening

“Center for digital dannelse stod for at holde et kort debatoplæg om digital dannelses betydning i folkeskolen og på folkeskole bibliotekerne og børn og unges vilkår for at begå sig i den digitale verden.”

Ungdomsringen

“…Fagpersonerne (Ungdomsringens medlemmer i Region Hovedstaden) i Ungdomsringen har fået en bred viden om børn og unges forudsætninger i et digitaliseret samfund…”

Børnehjælpsdagen

“…Center for digitale dannelse skabte bevidsthed omkring den digital dannelses relevans, både i forhold til de unges digitale færden og i forhold til pædagogens rolle og muligheder i det digitale arbejde…”

Gladsaxe kommune

“…Foredraget med Center for digital dannelse skabte en utrolig brugbar viden og gav et indspark til en række diskussioner hvor de enkelte ledere fik mulighed for at arbejde videre med deres digitale udfordringer…”