Det Digitale Klassehjul

Et online værktøj til grundskolen der stiller skarpt på elevers digitale kompetencer og dannelse.

Skab din egen Wiki

Et undervisningsforløb for 6.-9. klasseselever, der lærer dem at navigere kritisk og reflekteret online, samt indgå som aktiv medskaber i online projekter.

Carlsberg Danmark

“Center for Digital Dannelse kombinerer ekspertviden med en professionel tilgang og formidler deres budskab på en overbevisende og meget anvendelig måde.”

Anni Lyngskær, Carlsberg Danmark

Haslev Idrætsefterskole

“Det er bestemt heller ikke sidste gang, vi vil gøre brug af denne mulighed, da det gav eleverne en mere nuanceret forståelse af forskellen mellem den digitale verden og den fysiske verden.”

Vibeke Bargfeldt, Haslev Idrætsefterskole

Sociale Medier – Sociale Dilemmaer

“Her er en bog, som læreren kan tage direkte med ind i klasseværelset, og som på kort tid kan sætte gang i elevernes egne refleksioner over de sociale mediers mange dilemmaer.”

Det Digitale Spejl

Projektet indeholdte 100 gratis workshops rundt omkring i hele landet, samt udarbejdelse af tre undervisningsmoduler om henholdsvis digitale fodspor, digitalt fællesskab og digital identitet.

Arbejdernes Landsbank

I samarbejde med Arbejdernes Landsbank afholdtes en lang række workshops i hele landet for folkeskolernes elever og deres forældre.

Menighedsfakultetet

“Vi havde stor glæde af at diskuterer digital dannelse inden for vores specifikke kontekst og vi fik et konstruktivt udgangspunkt for at understøtte borgerne i deres spirituelle dilemmaer i et online perspektiv.”

Danmarks Biblioteksforening

“Center for digital dannelse stod for at holde et kort debatoplæg om digital dannelses betydning i folkeskolen og på folkeskole bibliotekerne og børn og unges vilkår for at begå sig i den digitale verden.”

Ungdomsringen

“…Fagpersonerne (Ungdomsringens medlemmer i Region Hovedstaden) i Ungdomsringen har fået en bred viden om børn og unges forudsætninger i et digitaliseret samfund…”