Det digitale spejl

Posted on Posted in Uncategorized

Det digitale spejl

Det digitale spejl var en hjælp til de danske folkeskolelærer i at undervise deres elever i konsekvenserne af deres online aktiviteter og inddrage de digitale medier i undervisningen. Projektet indeholdte 100 gratis workshops rundt omkring i hele landet. På foranledning og finansiering af Teleindustrien var en række organisationer gået sammen om at tilbyde et gratis arrangement på de danske folkeskoler. Medierådet for Børn og Unge, Red Barnet, Børns Vilkår, Center for Digital Pædagogik og Digital Dannelse turnerede land og rige rundt i kamp for at implementere IT og digitale medier i undervisningen. Workshoppen var et tilbud til opkvalificering af de folkeskolelærerne i udskolingen. Under workshoppen blev lærerne præsenteret for tre temaer, de kunne tage direkte ud i klasserne: Digital Identitet, Digitale Fodspor og Digitale Fællesskaber.

3 undervisningsforløb

”Det Digitale Spejl” er en kampagne, der består af nyt undervisningsmateriale, film og lærervejledninger samt et gratis tilbud til skoler om efteruddannelse af lærere. Undervisningsmaterialet dækker dele af de emner, der er omtalt i faghæfte 48. Målet er ikke at udvikle tekniske færdigheder i brug af de sociale medier, men derimod at skabe refleksion over, hvordan de sociale medier bliver brugt af både eleverne selv og folk omkring dem. Undervisningsmaterialet er opdelt i tre områder, der hver kan gennemgås på en-tre lektioner afhængigt.

1. DET DIGITALE FÆLLESSKAB
Eleverne skal lære, at et online fællesskab skaber en anden måde at være sammen på end et offline fællesskab. Her arbejdes der blandt andet med netetik, netmobning og med de særlige muligheder et online fællesskab har.

2. DE DIGITALE FODSPOR
Eleverne skal lære, hvilke fodspor de efterlader på sig nettet, og hvilke konsekvenser det kan have at efterlade spor efter sig selv. Desuden diskuteres forskellen på positive og negative spor på nettet.

3. DEN DIGITALE IDENTITET
Eleverne skal lære, at online profiler kun viser en del af sandheden eller måske noget helt andet end sandheden. De skal også vide, at der kan være forskel på det budskab, de forsøger at sende, og den måde, andre opfatter budskabet på.

Link

Projektet og undervisningsmateriale ligger fortsat online på www.detdigitalespejl.dk