Folkeskolen.dk

Posted on Posted in Uncategorized

Folkeskolen.dk, fagblad for undervisere

Afhængig af Facebook? Dummere af internettet?

Forfatterne til denne udgivelse kommer rent faktisk med et svar på disse spørgsmål, men lægger også op til debat omkring dem.

Bliver man selvoptaget af sociale medier? Er det respektløst at sidde med sin telefon hele tiden? Ændrer medierne vores samtaler?

Det er nogle af kapiteloverskrifterne i denne bog, som med konkrete og direkte spørgsmål lægger op til diskussion. De 14 kapitler i bogen er korte, overskuelige og velformulerede. Bogens forfattere, der alle er tilknyttet Center for Digital Dannelse, er godt inde i stoffet, og de formår at formidle på forbilledlig vis med brug af både fakta og ræsonnementer.

Ud over at give et bud på et svar på de mange relevante spørgsmål lægges der op til, at man selv kan diskutere videre, for eksempel i klassen, hvor elevernes egne erfaringer, kendskab og meninger kan inddrages. De sociale medier er blevet en fast bestanddel af især de unges tilværelse, med de fordele og ulemper det indebærer.

Budskabet er, at den digitale sociale verden ikke må være noget, man selv skal finde ud af at mestre, derimod skal det gøres til genstand for undersøgelse, analyse, refleksion og diskussion.

Der er i den seneste tid kommet mange udgivelser om de nye sociale medier og om digital dannelse, de fleste er målrettet underviseren. Her er en bog, som læreren kan tage direkte med ind i klasseværelset, og som på kort tid kan sætte gang i elevernes egne refleksioner over de sociale mediers mange dilemmaer. Kapitlerne kan læses i uafhængig rækkefølge, og man kan vælge kun at inddrage nogle af dem. Kapitlet om, hvorvidt det er respektløst at sidde med sin telefon hele tiden, er efter min mening et godt sted at starte en diskussion med de store elever - de har garanteret egne erfaringer at byde ind med og sikkert også holdninger til de gode råd, som forfatteren kommer med.

Bogen bør straks anskaffes til alle overbygningsskoler - samfundsfagslæreren og dansklæreren kan så på skift inddrage kapitlerne i undervisningen. Uden at være en decideret lærebog er det en udgivelse, som vil kunne sætte gang i debatten om den digitale dannelse.

- Mette Schousboe, folkeskolen@dlf.org