Kompetenceopbygning på VIA

Posted on Posted in Projekt

I 2016 satte VIA sig for at skabe fokus på digitalisering på tværs af uddannelser og fagligheder, med henblik på at høste synergier på tværs i organisationen. Derfor besluttede VIA sig for at iværksætte en række initiativer, som har til formål at kapacitets- og kompetenceopbygge ledere og medarbejdere.

Et af initiativerne handlede om at udvikle et selvevalueringsværktøj, som kunne anvendes til at understøtte dialogen mellem ledere og medarbejdere i forbindelse med den forestående kompetenceudvikling, og dermed også i forhold til udvikling af uddannelsernes digitale læringsmiljøer.

VIA kontaktede Center for Digital Dannelse for at indlede et samarbejde om brug af værktøjet MapUs. Projektet består i at udvikle et selvevalueringsværktøj som matcher VIAs behov og ønsker.

Nøglebehov inkluderede:

  • det skulle ikke være en test hvor man kunne dumpe, men derimod et dialog-/samtale værktøj
  • værktøjet skulle højne medarbejdernes begrebsapparat og ordforråd, samt gøre medarbejderne i stand til at diskutere digitalisering i undervisningen
  • værktøjet skulle sikre reflekterede valg i den videre kompetenceopbygning og klæde fagpersonen på til dialog med egen leder
  • medarbejderne skulle kunne arbejde videre med deres egne personlige resultater i realtid(det vil sige, medarbejderens kompetenceniveau skulle være tilgængelig med det samme). Det ville være med til at sikre, at kompetenceopbygningen forbliver "top of mind"

Værktøjet lanceres d. 1. august 2017.