grænser på sociale medier

Personlig grænser på nettet

Hvad er god stil på nettet og hvor går din egen personlige grænse for sociale medier er et par af de ting der er fokus på i denne video.

Megafonen i lommen

Twitter fylder stadig relativt lidt i mediebilledet herhjemme. Men platformen giver unikke muligheder for at inddrage store som små stemmer i debatten.

Om Anonymous

Anonymous’ filosofi og politiske agenda handler i stigende grad handler om individets ret til privatliv og kollektivets ret til ucensurerede informationsstrømme

Selvpræsentation på Twitter

Den eneste måde en bruger kan påvirke, publikums opfattelse af brugerens image, er omhyggeligt at udvælge de rigtige ord i et tweet. Ordvalget bliver dermed det vigtigste element i brugerens selvpræsentation i et tweet.

Forældres opfattelse af håndholdte medieenheder

Leg er basalt for børns udvikling, og spil på medieenheder kan kategoriseres som leg. Alligevel fremhæver forældrene betydningen af den analoge leg og problemerne med for meget tid bag skærmen.

Flow-tv i digital tidsalder

I 2013 gik den amerikanske streaming tjeneste Netflix ind på det danske tv-marked, men intet tyder på, at tv-indholdet er ved at uddø. Blot at indholdet har fundet et nyt digitalt hjem.

Cookies’ indflydelse på privatlivet

Stigende brug af internet over de seneste år har ført til at virksomheder i højere grad indsamler information om vores digitale færden. Denne data kan på mange forskellige måder benyttes til at forbedre brugeroplevelsen eller det produkt som virksomheden tilbyder brugeren. En måde at indsamle den data på er ved at benytte cookies. Brugen af […]