DIGITAL DANNELSE FOR ELEVER

Posted on Posted in Grundskoler, Ungdomsuddannelser

Tag ordentlig fat i digital dannelse i klassen og på skolen. Digital Dannelse undersøger hvordan man indgår i et socialt, etisk, trygt og værdiskabende samspil med andre i den virtuelle verden.

OPLÆG MED DEBAT: Digital dannelse for elever i gymnasium og de ældre elever i grundskolen.

Vi starter i øjenhøjde og sætter gang i en debat om sociale medier såsom Facebook, Steam, Instagram, Snapchat m.m. Målet er at skabe bevidsthed og refleksion omkring elevernes online adfærd, så de lærer at omgå hinanden og andre med forståelse, respekt og opmærksomhed når de færdes online.

Alle elever får relevant og brugbar viden, de kan bruge i deres digitale virkelighed. Under oplægget er der summepauser som skaber plads til reflektion. Nedenstående er eksempler på digitale temaer som bliver berørt under oplægget.

  • Digitale Fællesskaber: Klassens og skolen udgør også virtuelle fællesskaber. Vi kigger nærmere på de øvrige fællesskaber, som eleverne allerede er en aktiv del af, skaber debatter om hvordan vi bruger de forskellige fællesskaber til forskellige formål. Særligt vigtigt er, hvilke spilleregler der gælder i de forskellige virtuelle rum.
  • Digital identitet: Vi agerer på mange forskellige medier og giver ofte forskellige udtryk afhængigt af mediet. Vi vil skabe fokus på hvordan forskellige typer identiteter online og hvilke typer vi selv er. Derudover vil vi skabe debat om hvordan vi aktivt kan tage del i det indtryk vi efterlader hos andre online. 
  • Digitale fodspor: Eleverne får indsigt i hvilke fodspor de efterlader, når de bevæger sig online og hvordan det virker. Derudover vil vi fokusere på videns- og informationsdeling og diskutere ud fra elevernes egne erfaringer og oplevelser på nettet.
  • Netetik: Hvor går grænsen mellem ytringsfrihed og retten til privatliv, når vi deler billeder, video og meninger på nettet? Hvornår overskrider vi andres personlige grænser? Vi taler om hvad der er god og dårlig stil samt deling af krænkende materiale
  • Digital og social kildekritik: Digital kildekritik handler om at forholde sig kritisk til den information man finder på nettet, mens social kildekritik handler om at forholde sig til dem, der leverer information.

Hvad siger folk

Eleverne siger samstemmigt, at Jacob Brøndum Pedersen fra Center for Digital Dannelse var en fantastisk oplægsholder! Center for Digital Dannelse formåede at tale direkte til eleverne, og møde dem præcis, hvor de er. Det har sat en masse tanker igang hos eleverne! 

Charlotte Villefrance, Allerød Gymnasium

 

Det gav eleverne en mere nuanceret forståelse af forskellen mellem den digitale verden og den fysiske verden, vi lever i. Eleverne blev udfordret til at reflektere over, hvad god netetikette er, ved at de i grupper skulle finde tre påbud og tre forbud, som skulle ende med at blive årgangens retningslinjer for god opførsel på nettet.Elevernes påbud og forbud bar meget præg af dagens oplæg og debat, og der er ingen tvivl om, at eleverne denne dag blev opnormeret i deres digitale dannelse.

Vibeke Bargfeldt, Haslev Idrætsefterskole

Bestil

Dit navn *

Organisation

Email eller tlf. *

Forslag til dato

Besked *