DIGITAL KOMPETENCEOPBYGNING

Posted on Posted in Grundskoler, Ungdomsuddannelser

RÅDGIVNING: Få målt dine digitale kompetencer og forbedre dem gennem ekspertråd og faglig sparring.

Digitale kompetencer er nødvendige grundværktøjer for alle fagpersoner i det 21. århundrede. Men det kan være svært at identificere sine egne styrker og svagheder, og sværere endnu at optræne de kompetencer, der mangler ekstra opmærksomhed.

Center for Digital Dannelse videreuddanner fagpersoner gennem et skræddersyet forløb der opkvalificerer de digitale kompetencer med udgangspunkt i de specifikke svagheder, der identificeres gennem test med centrets måleværktøj, Det Digitale Kompetencehjul.

 

Forløbet kan faciliteres af Center for Digital Dannelse eller eget personale. Nedenstående eksempel er fra Favrskov Gymnasium

  1. Pædagogisk leder Bente Madsen kortlægger undervisernes individuelle kompetenceniveau. Det Digitale Kompetencehjul afdækker deltageres styrker og svagheder og etablerer et baseline for faggruppens samlede vidensniveau. Dette skaber samtidig baggrund for en snak om brugen af IT i arbejdet som underviser.
  2. Det Digitale Kompetencehjul giver mulighed for at lave et samlet kompetenceoverblik for hele lærerkollegiet som vi baserer vores  IT-efteruddannelse på. Bente Madsen sætter overskrifter på fremtidige kurser (ud fra deres hjul og de kompetencer, som underviserne mener er vigtigst). Derefter sætter lærerne stikord på kursernes overskrifter, så de selv bestemmer kursusudbuddet.

Favrskov gymnasium

"Inden jeg gik i gang med at kortlægge undervisernes digitale kompetencer var underviserne meget nervøse. Men vi endte op med en utrolig snak om brugen af IT i arbejdet som underviser. Jeg har fortalt lærerne, at jeg ud fra et samlet kompetencejul for hele lærerkollegiet vil lave en IT-efteruddannelse. Jeg sætter overskrifter på fremtidige kurser (ud fra deres hjul og de kompetencer, som de mener er vigtigst). Derefter sætter lærerne stikord på kursernes overskrifter, så de selv bestemmer kursusudbuddet. Det er blevet rigtig godt modtaget."

Bente Madsen - Pædagogisk Leder

 

Book os

Dit navn *

Organisation

Email eller tlf *

Forslag til dato

Besked *