DIGITAL KOMPETENCEOPBYGNING

Posted on Posted in Grundskoler, Ungdomsuddannelser

Inspirationsworkshop for medarbejdere. Kortlægning af personlige digitale kompetencer og målrettet bud på opkvalificering gennem ekspertråd og faglig sparring.

RÅDGIVNING: Få målt dine digitale kompetencer og forbedre dem gennem ekspertråd og faglig sparring.

Digitale kompetencer er nødvendige grundværktøjer for alle fagpersoner i det 21. århundrede. Men det kan være svært at identificere sine egne styrker og svagheder, og sværere endnu at optræne de kompetencer, der mangler ekstra opmærksomhed.

Center for Digital Dannelse videreuddanner fagpersoner gennem et skræddersyet forløb der opkvalificerer de digitale kompetencer med udgangspunkt i de specifikke svagheder, der identificeres gennem test med centrets måleværktøj, Det Digitale Kompetencehjul.

Forløbet kan faciliteres af Center for Digital Dannelse eller organisationens eget personale.

Forløb

Ved at veksle mellem oplæg og gruppearbejde, skræddersyes det enkelte forløb til at omhandle de specifikke problematikker som deltagere selv bringer på banen. Et muligt forløb kunne være:

  1. Præsentation af det Digitale Kompetencehjul - hvad er det og hvad kan det bruges til?
  2. Præsentation af de mange aspekter af digital kompetencer - hvordan indarbejdes disse organisk i det daglige arbejde?
  3. Test af projektgruppens medlemmer - Center for Digital Dannelse samler gruppens resultater i en opsummerende kortlægning. Denne rapport kan du efterfølgende få tilsendt gratis.
  4. Præsentation af udvalgte digitale kompetencer, udvalgt med særligt henblik for deres relevans for deltagergruppen. Hvad indebærer disse spidskompetencer konkret, og hvordan ligger testmedlemmerne ift. lignende besvarelser fra tilsvarende fagpersoner?
  5. Gruppering af deltagerne i 4-5 mandsgrupper. Gruppen vælger et fokusområde og giver bud på besvarelsen af de tre følgende spørgsmål:

A) Hvordan gør kompetencen (det valgte fokusområde) sig gældende i hverdagen? (Konkrete eksempler på hvor kompetencen anvendes og kommer i spil.)
B) Hvad er udbyttet/ fordelene ved at styrke kompetencen? Hvilke risici er forbundet med status quo - hvis kompetencens tilstand forbliver uforandret?
C) Hvilke konkrete handlinger/ initiativer kan jeg personligt - eller vi som organisation - foretage os, for at forbedre kompetencen?

6. Opsamling og konklusion i plenum

Favrskov Gymnasium

Favrskov Gymnasium anvendte Det Digitale Kompetencehjul til at igangsætte en dialog om digitale kompetencer på medarbejderniveau, hvor de gennemgik et kortlægningsforløb som afsæt for en målrettet IT-efteruddannelse til gymnasiets fakultet. Forløbet blev afviklet af gymnasiets pædagogiske leder, Bente Madsen, der udtaler:

"Inden jeg gik i gang med at kortlægge undervisernes digitale kompetencer var underviserne meget nervøse. Men vi endte op med en utrolig snak om brugen af IT i arbejdet som underviser. Jeg har fortalt lærerne, at jeg ud fra et samlet kompetencejul for hele lærerkollegiet vil lave en IT-efteruddannelse. Jeg sætter overskrifter på fremtidige kurser (ud fra deres hjul og de kompetencer, som de mener er vigtigst). Derefter sætter lærerne stikord på kursernes overskrifter, så de selv bestemmer kursusudbuddet. Det er blevet rigtig godt modtaget."

 

Bestil

Dit navn *

Organisation

Email eller tlf. *

Forslag til dato

Besked *