DIGITAL POLITIK

Posted on Posted in Biblioteker, Ledere

DIGITAL POLITIK

Digital politik er et sæt "online spilleregler", der gælder for alle medlemmer af en organisation.

En handling, der måske er gjort i bedste mening kan blive opfattet som provokerende af en anden. Det gør sig naturligvis også gældende i den virkelige verden, men i virtuelle miljøer ser vi det langt oftere. Årsagen hertil er, at vi har langt flere fælles normer og høfliglighedskonventioner i den fysiske verden end vi har i det digitale univers. Det er derfor en god ide at få talt om det og skrevet nogle retningslinier ned - også kaldet en digital politik.

En digital politik er ikke kun nyttigt blandt elever på skoler og gymnasier. Enhver arbejdsplads bør ligeledes have en digital politik for medarbejderne.

Eksempler på indhold:

En digital politik kan f.eks. udarbejdes med det formål at reducere antallet af emails, mindske konflikter, øge datasikkerhed, sikre god online adfærd eller noget helt andet. Generelt skaber en god digital politik mere gnidningsfri kommunikation og øget samarbejde mellem organisationens medlemmer. Udgangspunktet for etableringen af en digital politik kan være mangfoldig, og eksempelvis fokusere på:

  • Medieeffekt
  • Valg af kommunikationsmedie
  • Digitale fodspor
  • Online identitet og fællesskab 
  • Typiske udfordringer online
  • Eksisterende lovgivning på nettet

Hvad siger folk

I samarbejde med Carlsberg har Center for Digital Dannelse udarbejdet en digital politik for de 45.000 ansattes brug af sociale og digitale medier.

I Carlsberg Danmark har vi arbejdet sammen med Center for Digital Dannelse og kan varmt anbefale dem. Center for Digital Dannelse kombinerer ekspertviden med en professionel tilgang og formidler deres budskab på en overbevisende og meget anvendelig måde.

Anni Lyngskær, Carlsberg Danmark

Book os

Dit navn *

Organisation

Email eller tlf *

Forslag til dato

Besked *

Mulige pakkeløsninger

1) Workshop

I workshoppen er der fokus på fordybelse og involvering af deltagerne. Foredragsholderen vil præsentere et emne, samt facilitere en debat på udvalgte temaer. 

Det er målet at workshoppen skal afføde det første udkast til en digital politik.

Workshoppen tager 2-4 timer.

2) Oplæg

Oplægget kan f.eks. være et delelement i et  længerevarende forløb eller som et inspirerende indspark på en kursusdag. Oplægget kan være en kickstarter til at komme igang med en digital politik.

Et oplæg kan vare 30-90 minutter.

3) Konsulentbistand

I denne pakke udarbejder Center for Digital Dannelse en komplet digital politik til organisationen. Kunden skal således ikke gøre mere end at sætte os igang.

Processen aftales individuelt, men typisk vil vi afholde workshops for ledelse og medarbejder, samt interviewe relevant nøglepersoner.