ARBEJDSPLADSENS DIGITALE POLITIK

Posted on Posted in Biblioteker, Ledere

Digital politik er et sæt "online spilleregler" der gælder for alle medlemmer af en organisation. Formålet er bedre kommunikation og samarbejde.

Rådgivning + Workshop: Digital politik er et sæt "online spilleregler", der gælder for alle medlemmer af en organisation.

Et godt arbejdsmiljø er nødvendigt og vigtigt for at medarbejderne trives - det gælder også i den virtuelle verden. Formålet er at skabe forståelse for de udfordringer og potentialer, som det digitale arbejdsmiljø medfører. 

En handling, der måske er gjort i bedste mening kan blive opfattet som provokerende af en anden. Det gør sig naturligvis også gældende i den virkelige verden, men i virtuelle miljøer ser vi det langt oftere. Årsagen hertil er, at vi har langt flere fælles normer og høflighedskonventioner i den fysiske verden end vi har i det digitale univers. Det er derfor en god ide at få talt om det og skrevet nogle retningslinjer ned - også kaldet en digital politik.

 

Workshoppen er målrettet organisationer/virksomheder, der har en høj grad af virtuelt samarbejde. Det vil sige, koordinerer, planlægger, kommunikerer og vidensdeler gennem en række medier. Etableringen af en digital politik er dog vital for alle arbejdspladser, og som en del af udbuddet tilbyder Center for Digital Dannelse rådgivning med ledelsen.

Eksempler på indhold:

En digital politik kan f.eks. udarbejdes med det formål at reducere antallet af emails, mindske konflikter, øge datasikkerhed, sikre god online adfærd eller noget helt andet. Generelt skaber en god digital politik mere gnidningsfri kommunikation og øget samarbejde mellem organisationens medlemmer. Udgangspunktet for etableringen af en digital politik kan være mangfoldig, og eksempelvis fokusere på:

  • Medieeffekt
  • Valg af kommunikationsmedie
  • Digitale fodspor
  • Online identitet og fællesskab 
  • Typiske udfordringer online
  • Eksisterende lovgivning på nettet

Bestil

Dit navn *

Organisation

Email eller tlf. *

Forslag til dato

Besked *