DIGITALE KOMPETENCER – SUPERBRUGER

Posted on Posted in Biblioteker, Ledere

Train-the-trainer forløb der gør ledere og medarbejdere i stand til selvstændigt at videreformidle digital ekspertviden internt i virksomheden.

KURSUS: Train-the-trainer forløb der gør ledere eller medarbejdere i stand til selvstændigt at videreformidle digital ekspertviden internt i virksomheden. 

Klæd din virksomheds ledere og medarbejdere på, til at være digitale eksperter og til at kunne videreformidle en bred række digitale kompetencer til nye brugere af værktøjet Det Digitale Kompetencehjul.

Forløbet gør den enkelte medarbejder til superbruger af Det Digitale Kompetencehjul. Med værktøjet er superbrugeren i stand til at selvstændigt tilrettelægge og udføre foredrag, kurser og workshops om digital dannelse og digitaliseringsudfordringer internt i organisationen. Superbrugeren er desuden i stand til at vurdere og arbejde videre med egne og andres resultater fra Det Digitale Kompetencehjul.

Forløb:

1. De vordende superbrugere kortlægges på Det Digitale Kompetencehjul gennem test. Denne indledning pejlemærkning afdækker kursisternes styrker og svagheder, og hjælper deltagere stifte hands-on bekendtskab med måleværktøjet.

2. Center for Digital Dannelse guider kursistere gennem et forløb der:
Opkvalificerer kursisternes svagheder og understøtter eksisterende styrker
Træner superbrugeren i at navigere Det Digitale Kompetencehjul selvstændigt
Klæder superbrugeren på til at kunne vurdere andres resultater
Udstyrer superbrugeren med konkrette værktøjer til at opkvalificere nye brugere

Train-the-trainer forløbet består af et heldagskursus der veksler mellem workshop, ekspertforedrag og udlevering af materiale, der lægger op til videre forløb og konkrette praktiske øvelser. Desuden får alle kursister fuld adgang til Det Digitale Kompetencehjul, der indeholder et stort arkiv for faglig viden samt foreslag til opbygning af de enkelte kompetencer.

Bestil

Dit navn *

Organisation

Email eller tlf. *

Forslag til dato

Besked *