DIGITALISERINGSTRATEGI TRIN-FOR-TRIN

Posted on Posted in Ledere

Konsulentbistand for virksomheder, der lægger en 4-trins strategi for digitalisering så du klædes ordentligt på - inden du køber nye teknologier ind.

Rådgivning/workshop: Læg en strategi før du digitaliserer og køber ny teknolog

Ofte indkøbes ny teknologi uden helt at gennemtænke hvordan dette påvirker alle aspekter i organisationen. Alt for ofte bliver teknologien selv det styrende element for hvordan vi bruger det. Det bør være omvendt! Vi skal vælge/fravælge teknologi baseret på vores behov.

Kort sagt oplever vi, at organisationerne mangler en strategi for at implementere ny teknologi og digitalisering. En sådan strategi kan opnås gennem en fire-trins-model kaldet "digitalisering trin-for-trin".

Digitalisering trin-for-trin i praksis

Trin 1: Mennesker

Første skridt er at kortlægge hvad og hvem der kommunikerer. Er parterne dygtige til IT? Er der særlige sikkerhedshensyn ift. data? Hvor og hvornår skal medarbejderne være tilgængelige? Skal kommunikationen være flydende eller statisk? Hvordan understøtter vi social kapital på en virtuel arbejdsplads? Hvem skal kunne redigere, indsætte nyt, slette, få adgang osv.?

Det er vigtigt, at alle berørte parter involveres. En chef, der indfører mange nye systemer uden at involverer medarbejderne, er sjældent populær.

Trin 2: Teknologi

I det andet skridt vælges IT, der bedst understøtter hvad og hvem der skal kommunikere. Er softwaren eller mediet brugervenlig og let at lære? Er der mange udbydere på markedet, så vi kan skifte leverandør? Bruger systemet åben og standardiseret data, så der let kan skiftes software senere? Virker det på mobile enheder?

Gode IT løsninger behøver ikke nødvendigvis at være dyre. Der er mange gode alternativer på nettet, som kan tilpasses forskellige behov.

Trin 3: Læring og adaption

Det tredje skridt er at lære alle involverede parter at bruge det valgte IT. Hvilke læringsmetoder skal vi sætte i værk? Kurser, konsulenter, workshops? Er de involverede parter på så forskelligt niveau, at vi skal have differentieret undervisning?

Her bliver brugervenligheden af den valgte teknologi afgørende for en let og motiverende læringsprocess. Hvis den valgte IT for eksempel har mange video-tutorials, bliver det både billigere og lettere at oplære nutidige og fremtidige parter.

Trin 4: Digital dannelse

Det fjerde skridt handler om digital dannelse, det vil sige, hvordan vi begår os socialt og etisk i den virtuelle virkelighed.

Hvad er den gode mail, og er der forskel på om modtageren er intern eller ekstern? Hvordan tackler vi konflikthåndtering? Tages en uoverensstemmelse på sms, mail, telefon eller noget helt andet? Hvordan bruger vi sociale medier på arbejdspladsen, og hvilke retningslinier kan være fornuftige?

Bestil

Dit navn *

Organisation

Email eller tlf. *

Forslag til dato

Besked *