HVAD FOREGÅR DER!

Posted on Posted in Biblioteker, Grundskoler, Ungdomsuddannelser

Start dialogen mellem dig og dit digitale barn. Målrettet forældre til unge mennesker, kommer dette forløb omkring brugen af sociale medier og gaming, samt trends som selfies, memes og sexting.

Oplæg med debat: For forældre til digitalt indfødte teenagere, om brugen af sociale medier og gaming, samt trends som selfies, meme og sexting. 

Deltagerne får indblik i teenagernes digitale verden samt de udfordringer og muligheder den rummer. Formålet er at etablere redskaber til at forstå de unges digitale verden og betydningen for dennes påvirkning på identitetsdannelse og socialisering.

Eksempler på indhold

I løbet af workshoppen gennemgås en lang række kontroversielle emner, hvilket ofte leder til spørgsmål. Deltagerne gives tid til at debattere internt og stille spørgsmål til foredragsholder - særligt hvis arrangementet skal udmunde i en forældreaftale.

  • En leg med digitale identiteter - er det ok?
  • Online fællesskaber - hvad kan de?
  • Digitale trends - hvad laver unge online?
  • Cybermobning - kan det opdages?
  • Afhængig af Facebook - kan unge slippe mobilen et øjeblik?
  • Digitale fodspor - kan de være gode?
  • Overvågning, kontrol eller digital dannelse - hvordan opdrager man digitalt?
  • Etik på nettet - findes det?

Aftenen kan slutte af med forældreaftaler. Forældreaftalen kan bruges som pejlemærker for det videre arbejde med Digital Dannelse.

Hvad siger folk

Forældrene beskrev det som en forløsning at få mulighed for at arbejde emnerne igennem og diskutere dilemmaer med ligesindede. 

Christian Würtz, IT-vejleder, Valhøj skole

Bestil

Dit navn *

Organisation

Email eller tlf. *

Forslag til dato

Besked *