KOMPETENCELØFT TIL LÆRERE

Posted on Posted in Grundskoler

For lærere og ledelse til grundskolens faglige arbejde med digital dannelse.

Workshop: Kompetenceløft af lærere i skolens faglige arbejde med emner som digital dannelse, digitale kompetencer samt den nyeste viden om de unges digitale verden.

Eleverne er født ind i en digital verden, hvor de digitale redskaber (computere/tablets/smartphones) spiller en central rolle i deres sociale relationer i både skolen og fritiden. Det digitale kompetente individ skal både mestre de digitale færdigheder og være digitalt dannet.

Derfor er digitale kompetencer nødvendige grundværktøjer for alle fagpersoner i det 21. århundrede. Men det kan være svært at identificere sine egne styrker og svagheder, og sværere endnu at optræne de kompetencer, der mangler ekstra opmærksomhed.

Workshoppen tager hensyn til at personalet har forskellig viden og kompetencer på dette område og er perfekt til at kickstarte den digitale debat. Efter workshoppen har I et solidt fundament at arbejde videre med og alle lærere har fået ny viden samt konkrete redskaber de kan bruge i deres daglige arbejde.

Workshoppen er i lige dele orienteret mod diskussion, øvelser og oplæg. Lærergruppen kan med fordel inddeles i faggrupper eller efter klassetrin, hvilket betyder et mere målrettet forløb.

Workshoppen varer 2-4 timer.

Konkrete værktøjer

  • Konkrete redskaber og øvelser du kan bruge i egen undervisning
  • Brugbart kompetenceløft af hele personale gruppen
  • Indføring i Undervisningsministeriets krav til fælles mål for IT og Kommunikation i grundskolen
  • Den nyeste viden om de unges færden på nettet, herunder tabuer, netetik, mobning, digitale fodspor og krænkende billeder
  • Kortlægning af egne digitale kompetencer

Det er muligt at tilkøbe undervisningsmateriale som giver lærerne i grundskolen de rette værktøjer til at inddrage digital dannelse som fast element i undervisningen, allerede fra 1. til 9. klasse. Indholdet er udvalgt i overensstemmelse med at dække de fælles mål for IT og Kommunikation, der er lagt hos Dansk-undervisning i grundskolen.

Undervisningsmaterialet bliver afregnet pr. klasse, så det er muligt at købe til enkelte årgange eller klasser.

Erfaringer med Det Digitale Kompetencehjul i Gladsaxe Kommune

Hvad siger folk

I Syddjurs Kommune afholdte vi it-temadage for vores skolevæsen, hvor vi blandt andet havde Center for Digital Dannelse ude og undervise om digital dannelse. Gennem foredrag fik vi inspiration til at arbejde med digital dannelse i dagligdagen. De lærere der havde interesse for et mere uddybende arbejde med emnet, fik yderligere workshops med gruppearbejde og debatindlæg.

Vi havde en rigtig god oplevelse med Center for digital dannelse og vores lærere fik en øjenåbner og redskaber til at arbejde videre med digital dannelse.

Niels Hammer, Syddjurs Kommune

Bestil

Dit navn *

Organisation

Email eller tlf. *

Forslag til dato

Besked *