DET TEKNOLOGISKE KLASSEVÆRELSE

Posted on Posted in Grundskoler, Ungdomsuddannelser

Inddrag meningsfuld teknologi i undervisningen, der fremmer didaktikken og læring. Forløbet giver inspiration og praktiske øvelser til lærere, samt konkret rådgivning til ledelse.

Workshop: Inspiration og praktiske øvelser til at inddrage teknologi i undervisning

Den digitale udvikling ses tydeligt i elevernes brug af digitale redskaber, men hvordan påvirker det egentlig læringsrummet i skolen? Hvordan kan vi inkludere teknologien som en naturlig del af undervisningen og bruge den som et redskab med nye muligheder?

Formålet med dette kursus er at styrke deltagernes faglige kompetencer og fremme en meningsfuld brug af teknologien i undervisningen for både lærere og elever.

Eksempler på indhold

Deltagerne vil få viden om digitale teknologiers anvendelsesmuligheder, forstå og reflekterer over teori og metoder om digitale teknologier i undervisningen, samt blive præsenteret for konkrete softwareløsninger. På kurset vil underviserne være med til at skabe de redskaber, der netop passer til deres praksis og gennem en ny viden vil de få kompetencer til at arbejde videre med udviklingen eget undervisningsmateriale.

  • Nye digitale teknologier, programmer og tjenester
  • Digitale teknologier i et didaktisk og læringsteoretisk perspektiv
  • Samspillet mellem digitale teknologier og deltagerforudsætninger
  • Anvendelse af digitale teknologier i planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og læring
  • At skabe et virtuelt undervisningsmiljø (e-læring)
  • Udarbejdelse af differentieret undervisning med IT

Bestil

Dit navn *

Organisation

Email eller tlf. *

Forslag til dato

Besked *