TRYGHED VED NETTET

Posted on Posted in Biblioteker

Primært målrettet seniorer, har dette forløb til formål at etablere tryghed ved internettet gennem en dybere forståelse for dets positive såvel som negative aspekter.

WORKSHOP/OPLÆG: Formålet er at etablere tryghed ved internettet ved at få en dybere forståelse for såvel positive som negative aspekter. Primært målrettet seniorer.

En ulyst eller modvilje mod ny teknologi (og herunder internettet) bunder i nogle tilfælde i manglende indsigt, forståelse og tillid. Workshoppen har til formål at skabe en sådan tryghed og forståelse.

Det skal motivere til at bruge nettet positivt, samt viden om mulige faldgrupper.

Eksempler på indhold

Lidt afhængig af deltagerne kommer vi ind på flere af disse emner.

  • Tidsspild, afhængighed, ufølsomhed, isolation og forråelse
  • Kan vi holde middag uden en mobil?
  • Hvorfor optager Facebook de unge?
  • Præsentation af sociale medier og deres almindelige brug
  • Internettets indflydelse på vores samfund
  • Virtuelle relationer og fællesskaber - hvorfor?
  • Etik og retningslinier for online adfærd.

Der er lagt op til flere diskussioner i plenum eller i grupper, så deltagerne kan give deres holdning til kende. Ofte giver dette en livlig debat.

Frygten for det ukendte

“Vi frygter ikke nødvendigvis dét, der er fremmedartet og anderledes end os selv, men vi frygter dét, vi ikke kender. Vi forsøger ikke at gøre det ukendte kendt – det er for farligt! Tværtimod forsøger vi enten at lave det ukendte om til noget vi kender i forvejen, eller vi forsøger at bekæmpe det fremmede med alle tænkelige midler." Citat, Anna Rytter

Bestil

Dit navn *

Organisation

Email eller tlf. *

Forslag til dato

Besked *