UNDERVISNINGSMATERIALE, 1. – 9. KLASSE

Posted on Posted in Grundskoler

Undervisningsmateriale til grundskolen, der sætter digitalisering og digital dannelse på dagsordenen fra 1. klasse. Udarbejdet efter fælles faglige mål for IT og Kommunikation.

Digital dannelse for grundskoleelever i klassetrinene 1. - 9.

Formålet med undervisningsmaterialet er, at give lærere i grundskolen de rette værktøjer til at inddrage digital dannelse som fast element i undervisningen, allerede fra 1. klasse.

Gennem skræddersyede øvelser og temaer udarbejdet for de enkelte klassetrin, lægger materialet op til at eleverne år efter år bliver bedre til at færdes på nettet og indgå i medierede netværk, og at de tænker kritisk og reflekterende over deres digitale adfærd.

Læs mere om materialets formål og format her (PDF)

 

UV-materialets opbygning

Undervisningsmaterialet dækker over en bred række fagligheder og kompetencer, der tilsammen gør eleverne til dannede individer i hverdagens digitale universer. Materialet i alle klassetrin indeholder en lærevejledning samt prezi, som læreren kan undervise ud fra. Indholdet varierer tematisk fra årgang til årgang, men fælles for alle indgår en reflektion over digital dannelse og god stil på nettet.

Undervisningsmaterialet består af teoretisk baggrundsstof, såvel som konkrete praktiske øvelser og diskussioner, der tager udgangspunkt i den enkelte klasses behov for digital læring og allerede-eksisterende mediebrug.

Indholdet er udvalgt i overensstemmelse med at dække de fælles mål for IT og Kommunikation, der er lagt hos Dansk-undervisning i grundskolen. Specifikt:

1. klasse, "Velkommen på nettet" dækker målene:
• Eleven kan anvende IT til hverdagskommunikation
• Eleven har viden om digital kommunikation i skrift, billede og lyd

2. klasse, "Hvem skriver du med?" dækker målene:
• Eleven kan sætte sig ind i afsenderens eller modtagerens oplevelse af kommunikationen
• Eleven har viden om modtager- og afsenderforhold i digital kommunikation

3. klasse, "Digital identitet", dækker målene:
• Eleven kan begå sig i et virtuelt univers
• Eleven har viden om digitale profiler og digital kommunikation

4. klasse, "Digitale fodspor", dækker målene:
• Eleven kan forholde sig bevidst til konsekvenserne af sin færden på internettet
• Eleven har viden om digitale fodspor

5. klasse, "Når du siger noget på nettet", dækker målene:
• Eleven kan vurdere konsekvensen af ytringer på internettet
• Eleven har viden om muligheder og faldgruber for kommunikation på internettet

6. klasse, "Digital samarbejde", dækker målene:
• Eleven kan videndele og samarbejde via internettet
• Eleven har viden om samarbejdsmuligheder på internettet

7. klasse, "God stil på nettet, dækker målene:
• Eleven kan diskutere etiske spørgsmål vedrørende kommunikation på internettet
• Eleven har viden om kommunikationsetik

8. klasse, "Digital kommunikation", dækker målene:  
• Eleven kan vælge digitale teknologier i forhold til situationen
• Eleven har viden om digitale teknologiers kommunikationsmuligheder

9. klasse, "Digital dannelse", dækker målene:
• Eleven kan diskutere betydningen af digitale kommunikationsteknologier for eget liv og fællesskab
• Eleven har viden om sammenhængen mellem digitale teknologier og kommunikation

 

Undervisningsmaterialet koster 150 kr pr klasse. 

Mulige pakkeløsninger

Én klasse

Materialet kan købes til en enkelt klasse.

Undervisningsmaterialet er udarbejdet på en måde, hvor eleverne er meget involveret i debatter og øvelser. Det er vigtigt, at de får lov at give deres mening til kende. Elevernes indbyrdes meningsudveksling har en langt stærkere effekt på adfærden. Læreren faciliterer debatten og holder små oplæg, ud fra den fagviden der udleveres gennem lærervejledningen.

Til nøds kan to klasser i samme årgang være sammen. Undervisningen tilrettelægges som den enkelte lærer selv vælger, og kan strækkes over et længere forløb, eller leveres som del af en temadag. 

Flere klasser

Materialet kan købes til flere klasser / en hel skole.

Undervisningsmaterialet indeholder visse overlap, men er grundlæggende opbygget af separate tematikker fra årgang til årgang. Med fordel kunne skoler vælge det tema der er bedst egnet den enkelte klasse, uagtet af hvilket klassetrin materialet er udviklet til. 

Ved tilkøb af flere klasser har man derved mulighed for yderligere fleksibilitet, og kan som lærer selvstændigt udvælge interessante øvelser og tematikker.

Skræddersyet

Det er muligt at skræddersy et forløb ud fra de emner som i syntes er mest relevante. Det kan tage udgangspunkt i en aktuel problemstilling eller interesse.

Et skræddersyet forløb kunne eksempelvis være, at kombinere forløbet med et indledende workshop eller foredrag fra Center for Digital Dannelse. Dette oplæg kunne være rettet mod lærerne, for at klæde dem på til jobbet; forældrene, for at integrere den digitale dannelse i hjemmet; eller til eleverne, for at kickstarte forløbet med en 'gæstelærer' der kan svare på de svære spørgsmål.

Bestil

Dit navn *

Organisation

Email eller tlf. *

Forslag til dato

Besked *