Ydelser

Pædagogisk Dag

En heldagsworkshop for undervisere, der lader deltagere gå i dybden med emner som virtuelle læringsfællesskaber, den digitale lærerrolle og det aktuelle medielandskab.
Læs mere...

21. århundredes kompetencer

Bliv klogere på 21st Skills i skole og undervisningssektoren. Hvilke kompetencer er nødvendige i det 21. århundrede og hvordan kan vi (ud)danne vores elever til at besidde dem?
Læs mere...

Ledelsessparring: Den Digitale Institution

Sparring til ledelsen på uddannelsesinstitutioner, der inspirerer til målrettede initiativer for at fremme organisationens digitale trivsel og sikrer en rød tråd mellem jeres online og offline univers.
Læs mere...

Digital kompetencekortlægning på gymnasiet

Efteruddannelse for undervisere på gymnasiale uddannelser. Vi stiller skarpt på dine digitale kompetencer og hvordan disse arbejdes videre med - både individuelt og i forbindelse med din daglige undervisning.
Læs mere...

UV-materiale: IT og medier i grundskolen

Undervisningsmateriale til grundskolen, der sætter digitalisering og digital dannelse på dagsordenen fra 1. klasse. Udarbejdet efter Fælles Mål for IT og Kommunikation.
Læs mere...

Digital dannelse for elever

Oplægget undersøger hvordan man indgår i et socialt, etisk, trygt og værdiskabende samspil med andre i den virtuelle verden.
Læs mere...

UV-materiale til ungdomsuddannelser

Undervisningsmateriale der lader den enkelte lærer afholde workshop og foredrag om digital dannelse, når det akutte behov opstår.
Læs mere...

Forælder til en digital indfødt

Start en naturlig og nuanceret dialog om gaming, sociale medier og internettet med dit digitale barn.
Læs mere...

Den Digitale Skattejagt

Den Digitale Skattejagt er en række øvelser, lege og gruppearbejde rettet mod grundskolens mellemtrin.
Læs mere...

Den virtuelle skole

For ledere, lærere og forældregrupper om skolens virtuelle fællesskab og etableringen af digitale retningslinjer i hjemme og i klassen.
Læs mere...