Det Digitale Kompetencehjul

Det Digitale Kompetencehjul er et online dialog-, strategi- og måleværktøj skabt af Center for Digital Dannelse, der gennem selvtest kortlægger dine digitale kompetencer.

Det Digitale Kompetencehjul understøtter kompetenceudvikling ved at strukturere og skabe overblik over hvilke digitale kompetencer der findes, og hvilke der skal arbejdes videre med.

Hjulet er inddelt i fire kompetenceområder - Sikkerhed, Kommunikation, Produktion og Information - der hver især består af fire digitale kompetencer. Det er ikke alle kompetencer der er lige vigtige for netop dig, men tilsammen udgør de 16 kompetencer hele spektret af et digitalt kompetent menneske.

Værktøjet kan anvendes individuelt eller i større grupper, bl.a. til:

Kurser og ydelser om de digitale kompetencer

Personlig kompetenceudvikling

Kortlægning af egne digitale kompetencer, med henblik på efter- og videreuddannelse eller som udgangspunkt for MUS/LUS-samtalen.
Læs mere...

Digital ledelse

Et halvdagsworkshop der giver deltagere mulighed for at etablere strategiske udviklingsmål baseret på konkrete kompetenceaspekter.
Læs mere...

Abonnement: Elevens Digitale Kompetencehjul

Administrativt adgang til læringsværktøjet Elevens Digitale Kompetencehjul, som giver skoler overblik over elevers samlede styrker og svagheder for at målrette undervisning og følge udvikling.
Læs mere...