Det Digitale Kompetencehjul

Det Digitale Kompetencehjul er et online dialog-, strategi- og måleværktøj skabt af Center for Digital Dannelse, der gennem selvtest kortlægger dine digitale kompetencer.

Det Digitale Kompetencehjul understøtter kompetenceudvikling ved at strukturere og skabe overblik over hvilke digitale kompetencer der findes, og hvilke der skal arbejdes videre med.

Hjulet er inddelt i fire kompetenceområder - Sikkerhed, Kommunikation, Produktion og Information - der hver især består af fire digitale kompetencer. Det er ikke alle kompetencer der er lige vigtige for netop dig, men tilsammen udgør de 16 kompetencer hele spektret af et digitalt kompetent menneske.

Værktøjet kan anvendes individuelt eller i større grupper, bl.a. til:

Kurser og ydelser om de digitale kompetencer

Det Digitale Klassehjul – til ungdomsuddannelser

Crowdfunding projekt om et online værktøj til ungdomsuddannelser der stiller skarpt på elevers digitale kompetencer og dannelse.
Læs mere...

Certificeringskursus: Superbruger

Superbrugerkursus der klæder en medarbejder eller leder på til at administrere og vejlede internt i organisationen om relevante digitaliseringsindsatser.
Læs mere...

Det Digitale Klassehjul – til grundskoler

Crowdfunding projekt om et online værktøj til grundskolen der stiller skarpt på elevers digitale kompetencer og dannelse.
Læs mere...

Digital ledelse

Et halvdagsworkshop der giver deltagere mulighed for at etablere strategiske udviklingsmål baseret på konkrete kompetenceaspekter.
Læs mere...

Personlig kompetenceudvikling

Kortlægning af egne digitale kompetencer, med henblik på efter- og videreuddannelse eller som udgangspunkt for MUS/LUS-samtalen.
Læs mere...

21. århundredes kompetencer

Bliv klogere på 21st Skills i skole og undervisningssektoren. Hvilke kompetencer er nødvendige i det 21. århundrede og hvordan kan vi (ud)danne vores elever til at besidde dem?
Læs mere...

Digital tryghed

Workshop for medarbejdere, der er tøvende overfor organisationens digitale tiltag og egne digitale evner. Fokus på personlige styrker og begrebsafklaring der sikrer en større tryghed fremover.
Læs mere...

Den digitale samtale

Halvdagsworkshop der giver indsigt i medarbejdergruppens kollektive styrker og svagheder, med fokus på en videre koordineret indsats.
Læs mere...