Vores vision

Vi rådgiver bredt om digitalisering, digital dannelse og digitale kompetencer. Vores konsulenter skaber refleksion omkring virkningerne af digitale og sociale medier mellem mennesker med det formål at være aktivt medskabende og påvirke mediebrugen i en positiv retning.

Vi støtter mennesker i deres tilegnelsen af en digital og tidssvarende dannelse med det formål at udvikle et trygt og værdiskabende samspil mellem mennesker i den virtuelle verden. Gennem undervisning, formidling og løbende vidensoprustning klæder vi vores publikum på til at tage kvalificerede valg i deres færden på nettet.

Center for Digital Dannelse er organisatorisk uafhængig og ikke støttet af fondsmidler eller den offentlige sektor.
Vi har et salg af ydelser og produkter og geninvesterer et eventuelt overskud i virksomhedens formål.

Vores medarbejdere

Anders Skov

Internetsociolog - cand. scient. soc.
Læs videre »

Helene Haugaard

Chefkonsulent- cand. mag.
Læs videre »

Jacob Brøndum Pedersen

Digital Arkitekt - cand. scient. soc.
Læs videre »

Marie Enevoldsen

Ansvarlig for børne- og ungeområdet - cand.public
Læs videre »