Samarbejdsprojekter

Skolen for Fremtidens Helte

Biblo, Medierådet for Børn & Unge og Center for Digital Dannelse har skabt et inspirerende og lærerigt forløb i digital dannelse til mellemtrinnet.
Læs mere...

Digitale Studiekompetencer

Et online værktøj, der kortlægger dine studierelevante digitale kompetencer
Læs mere...

Tryg Online

Styrket inklusion af unge med kognitive funktionsnedsættelser gennem træning af digital dannelse på sociale medier.
Læs mere...

Kompetenceopbygning på VIA

Center for Digital Dannelse skaber for VIA University College et værktøj der kan åbne dialogen mellem ledere og medarbejdere om kompetenceopbygning i forbindelse med VIAs fokus på digitalisering på tværs af organisationen.
Læs mere...

Elevens Digitale Kompetencehjul

Et online værktøj til grundskolen der stiller skarpt på elevers digitale kompetencer og dannelse.
Læs mere...

Stærk På Nettet

Et undervisningsforløb for 6.-9. klasseselever, der lærer dem at navigere kritisk og reflekteret online, samt indgå som aktiv medskaber i online projekter.
Læs mere...

Det Digitale Spejl

Projektet indeholdte 100 gratis workshops rundt omkring i hele landet, samt udarbejdelse af tre undervisningsmoduler om henholdsvis digitale fodspor, digitalt fællesskab og digital identitet.
Læs mere...

Sociale Medier – Sociale Dilemmaer

"Her er en bog, som læreren kan tage direkte med ind i klasseværelset, og som på kort tid kan sætte gang i elevernes egne refleksioner over de sociale mediers mange dilemmaer."
Læs mere...