Referencer

Center for Digital Dannelse har siden 2009 besøgt mere end 800 forskellige institutioner og organisationer.
Her er hvad folk siger om os:

Furesø Bibliotek og Borgerservice

I november 2016 var Center for Digital Dannelse med til at sætte startskuddet for Furesø Kommunes arbejde med digital dannelse.

Læs mere

Holstebro Kommune

"Det er et godt redskab til at sætte en dialog i gang om digitale kompetencer, da de bliver foldet ud med kompetencehjulet. Og så er det i sig selv et digitalt redskab, og det synes vi også der er en værdi i."

Læs mere

Hillerød Kommune

"Det er rigtig vigtigt at sætte [digital dannelse] på dagsordenen. Når vi har købt et materiale der henvender sig til alle klassetrin med lærervejledning til, håber og tror vi på at det vil nå ud til rigtig mange elever."

Læs mere

Carlsberg Danmark

"Center for Digital Dannelse kombinerer ekspertviden med en professionel tilgang og formidler deres budskab på en overbevisende og meget anvendelig måde."

Anni Lyngskær, Carlsberg Danmark

Læs mere

Haslev Idrætsefterskole

"Det er bestemt heller ikke sidste gang, vi vil gøre brug af denne mulighed, da det gav eleverne en mere nuanceret forståelse af forskellen mellem den digitale verden og den fysiske verden."

Vibeke Bargfeldt, Haslev Idrætsefterskole

Læs mere

Arbejdernes Landsbank

I samarbejde med Arbejdernes Landsbank afholdtes en lang række workshops i hele landet for folkeskolernes elever og deres forældre.

Læs mere

Menighedsfakultetet

"Vi havde stor glæde af at diskuterer digital dannelse inden for vores specifikke kontekst og vi fik et konstruktivt udgangspunkt for at understøtte borgerne i deres spirituelle dilemmaer i et online perspektiv."

Læs mere

Danmarks Biblioteksforening

"Center for digital dannelse stod for at holde et kort debatoplæg om digital dannelses betydning i folkeskolen og på folkeskole bibliotekerne og børn og unges vilkår for at begå sig i den digitale verden."

Læs mere

Ungdomsringen

"...Fagpersonerne (Ungdomsringens medlemmer i Region Hovedstaden) i Ungdomsringen har fået en bred viden om børn og unges forudsætninger i et digitaliseret samfund…"

Læs mere

Børnehjælpsdagen

"…Center for digitale dannelse skabte bevidsthed omkring den digital dannelses relevans, både i forhold til de unges digitale færden og i forhold til pædagogens rolle og muligheder i det digitale arbejde…"

Læs mere

Gladsaxe Kommune

"...Foredraget med Center for digital dannelse skabte en utrolig brugbar viden og gav et indspark til en række diskussioner hvor de enkelte ledere fik mulighed for at arbejde videre med deres digitale udfordringer…"

Læs mere

Øregård Gymnasium

"Øregård gymnasium har et godt og langvarigt samarbejde med Center for digital dannelse og udover en oplevelse af stor tilfredshed, mener vi at de er førende eksperter inden for området..."

Læs mere

Køge Gymnasium

"...Overordnet set fik alle skolens elever en grundlæggende viden om digital dannelse, og elevrådet fik de fornødne redskaber til at være tovholdere for arbejdet fremover."

Læs mere

Favrskov Gymnasium

"På Favrskov Gymnasium kridtede Center for Digital Dannelse banen op for alle 1. g elevernes viden og refleksion om digital dannelse. Alle eleverne deltog i en fælles workshop, hvor de fik en viden om digital identitet, digitale fodspor og digital- og social kildekritik..."

Læs mere

Egaa Gymnasium

"Egaa Gymnasiums lærere havde besøg af Center for digital dannelse en hel dag hvor vi blandt andet diskuterede digital dannelse, net etik og digital kildekritik."

Læs mere

Allerød Gymnasium

"Center for Digital Dannelse formåede at tale direkte til eleverne, og møde dem præcis, hvor de er. Det har sat en masse tanker igang hos eleverne! "

Læs mere

Valhøj Skole

"På Valhøj skole gennemgik Center for Digital Dannelse en række workshops over tre dage, klassevis for skolens mellemtrin om dagen og om aftenen for de aktuelle klassers forældre... "

Læs mere

Syddjurs Kommune

"Gennem foredrag fik vi inspiration til at arbejde med digital dannelse i dagligdagen. De lærere der havde interesse for et mere uddybende arbejde med emnet, fik yderligere workshops med gruppearbejde og debatindlæg…"

Læs mere

Sundeved Efterskole

"Vi arbejdede med efterskolen som et virtuelt fællesskab, og fik viden om, hvordan vi konstruktivt og positivt kan understøtte det hele barn både offline og online…"

Læs mere

Molsskolen

"Molsskolen havde Center for Digital Dannelse ude til to effektive og udbytterige dage med workshops for skolens mellemtrin og udskoling…"

Læs mere