Kompetenceopbygning på VIA

Center for Digital Dannelse skaber for VIA University College et værktøj der kan åbne dialogen mellem ledere og medarbejdere om kompetenceopbygning i forbindelse med VIAs fokus på digitalisering på tværs af organisationen.

MapUs: dynamisk kortlægning

MapUs er det styresystem der ligger bag blandt andet Det Digitale Kompetencehjul. Skabt af Center for Digital Dannelse, kan MapUs skabe dynamiske skræddersyede spørgerammer til netop dine målingsbehov.

Holstebro Kommune

“Det er et godt redskab til at sætte en dialog i gang om digitale kompetencer, da de bliver foldet ud med kompetencehjulet. Og så er det i sig selv et digitalt redskab, og det synes vi også der er en værdi i.”

Hillerød Kommune

“Det er rigtig vigtigt at sætte [digital dannelse] på dagsordenen. Når vi har købt et materiale der henvender sig til alle klassetrin med lærervejledning til, håber og tror vi på at det vil nå ud til rigtig mange elever.”

Det Digitale Klassehjul

Et online værktøj til grundskolen der stiller skarpt på elevers digitale kompetencer og dannelse.

Skab din egen Wiki

Et undervisningsforløb for 6.-9. klasseselever, der lærer dem at navigere kritisk og reflekteret online, samt indgå som aktiv medskaber i online projekter.

Carlsberg Danmark

“Center for Digital Dannelse kombinerer ekspertviden med en professionel tilgang og formidler deres budskab på en overbevisende og meget anvendelig måde.”

Anni Lyngskær, Carlsberg Danmark

Haslev Idrætsefterskole

“Det er bestemt heller ikke sidste gang, vi vil gøre brug af denne mulighed, da det gav eleverne en mere nuanceret forståelse af forskellen mellem den digitale verden og den fysiske verden.”

Vibeke Bargfeldt, Haslev Idrætsefterskole

Sociale Medier – Sociale Dilemmaer

“Her er en bog, som læreren kan tage direkte med ind i klasseværelset, og som på kort tid kan sætte gang i elevernes egne refleksioner over de sociale mediers mange dilemmaer.”