Reference

Molsskolen

Folkeskole Molsskolen

"Molsskolen havde Center for Digital Dannelse ude til to effektive og udbytterige dage med workshops for skolens mellemtrin og udskoling. Workshopsene forløb over to dage, hvor mellemskolen blev gennemgået en dag og udskolingen den næste. Hvert klassetrin have en times koncentreret foredrag med indlagt øvelser, der skabte grundlag for refleksion og mulighed for et videre arbejdsforløb klassevis for eleverne. Ved et koncentreret forløb med Center for Digital Dannelse fik mange elever et rigtig godt udgangspunkt for at arbejde videre med digital dannelse på meget kort tid."

- Claus Peter Olesen, skoleleder