Reference

Arbejdernes Landsbank

I samarbejde med Arbejdernes Landsbank har Center for Digital Dannelse udviklet et informationshæfte om sikker adfærd på nettet. Hæftet har til formål at give forældre større forståelse for den digitale verden og klæde dem på til at deltage aktivt i deres børns færd og adfærd på nettet. Hæftet giver konkrete ideer til, hvordan forældre kan bidrage til, at børn får skabt gode normer og sunde værdier på nettet. Desuden finansierede Arbejdernes Landsbank en lang række workshops rundt omkring i hele landet for folkeskolernes elever og deres forældre.