Reference

Børnehjælpsdagen

"I samarbejde med Børnehjælpsdagen har Center for digital dannelse lavet en række længere workshops på landets døgninstitutioner. De enkelte workshops blev søsat, de der var et behov for digital dannelse og dialog og viden om, hvordan man agerer hensigtsmæssigt i diverse sociale fora og hvilke digitale fodspor man som ung sætter sætter online. I denne forbindelse skabte Center for digitale dannelse skabte bevidsthed omkring den digital dannelses relevans, både i forhold til de unges digitale færden og i forhold til pædagogens rolle og muligheder i det digitale arbejde. Pædagogerne fik skabt grobund for refleksioner og fik en række redskaber til det fremadrettede arbejde med digitale medier i institutionerne. Overordnet set blev der skabt en mulighed for at udvide pædagogernes kompetencer inden for det digitale område og styrke de unges sociale kompetencer online."

- Rikke Engskov Enslev, Program- og Projektleder