Reference

Danmarks Biblioteksforening

"Vi bookede Center for digital dannelse i forbindelse med i forbindelse med deres indsatsområde om digital dannelse.
Center for digital dannelse stod for at holde et kort debatoplæg om digital dannelses betydning i folkeskolen og på folkeskole bibliotekerne og børn og unges vilkår for at begå sig i den digitale verden. Kursisterne fik grobund for en livlig og konstruktiv debat på baggrund af debatoplægget og fik skabt en god åbning for arbejdet med digital dannelse."

- Michel- Steen Hansen, direktør for Danmarks biblioteksforening.