Projekt

Digital tryghed i idrætsforeninger

Idrætsforeninger er et samlested for sociale fællesskaber. Deltagere mødes for at dyrke sportslige interesser såvel som at pleje menneskelige bånd. Foreningen skal derfor være et trygt og værdiskabende rum, hvor der er plads til at udfolde sig personligt og i træningsøjemed.

I en digital tidsalder er det vigtigt at skabe trygge fællesskaber online såvel som offline.
Det stiller krav til foreningen, om at have fingeren på pulsen i forhold til hvordan deres frivillige, trænere, deltagere og dennes tilhørende forældre- og vennegruppe bevæger sig i den virtuelle verden. Det stiller ligeledes krav til foreningen om at tage aktiv stilling og melde klart ud, hvilket digitalt klima foreningen ønsker at understøtte; herunden den fysiske brug af digitale devices i foreningen såvel som de etiske rammer for digital kommunikation, billeddeling og online tone.

Den digitale dannelse i idrætsforeningerne skal inkludere alle interessenter og afspejle en tidssvarende tilgang til inddragelsen og anvendelsen af digitale medier som understøttende redskaber. En succesfuld digital strategi skaber en rød tråd mellem foreningens eksisterende værdigrundlag og et digitalt adfærdskodeks, der tager hensyn til foreningens deltagere og som foregriber uhensigtsmæssig adfærd.

I løbet af 2018/2019 har Center for Digital Dannelse sammen med Hovedstadens Svømmeklub, med støtte fra Dansk Svømmeunion, arbejdet på en 4-ledet proces for at arbejde proaktivt, positivt og output-orienteret med digital dannelse. Processen afsluttes med en “Digital Tryghed”-certificering og inddrager aktivt både svømmere, trænere, forældre og bestyrelsen og ser således ud: