Projekt

Digitale Studiekompetencer

Digitale Studiekompetencer styrker studerendes digitale kompetencer gennem tilegnelse af ny viden, øget selvindsigt, og træning af praktiske færdigheder. Med fokus på dialog og strategi, udstyrer værktøjet de studerende med fagbegreber og øvelser, mens undervisere på uddannelsesinstitutionen får overblik over brugernes kompetenceniveau, for at målrette og evaluere et forløb.

Læringsmaterialet sætter fokus på dine studerendes digitale kompetencer, med emner der tæller plagiat og eksamenssnyd, kildekritik, multitasking og overspringshandlinger, mobilvaner og forskellen mellem uhensigtsmæssig og ulovlig adfærd.

Digitale Studiekompetencer er udviklet i sommeren 2018 og lanceret i september 2018. Værktøjet er udviklet af Center for Digital Dannelse i samarbejde med seks partnere: Marie Kruses Skole, Rysensteen Gymnasium, Ørestad Gymnasium, Favrskov Gymnasium, Midtsjællands Gymnasium og Vejle Tekniske Gymnasium.

Gå til Digitale Studiekompetencer