Reference

Egaa Gymnasium

"Egaa Gymnasiums lærere havde besøg af Center for digital dannelse en hel dag hvor vi blandt andet diskuterede digital dannelse, net etik og digital kildekritik. Vi fik en masse inspiration og et overblik over hvad digital dannelse rummer. Vi fik redskaber til at arbejde videre i walk-and-talk grupper, hvor vi klarlagde netop vores digitale dilemmaer og hvordan vi kan arbejde med digital dannelse i vores fag. Vores gruppearbejde dannede efterfølgende grundlag for udarbejdelse af mange ideer til hvordan fagene kan bidrage til vores digitale dannelsesstrategi, som skulle træde i kraft efter sommerferien. "

- Lise Hansen, Vicerektor