Reference

Favrskov Gymnasium

"På Favrskov Gymnasium kridtede Center for Digital Dannelse banen op for alle 1. g elevernes viden og refleksion om digital dannelse. Alle eleverne deltog i en fælles workshop, hvor de fik en viden om digital identitet, digitale fodspor og digital- og social kildekritik. Eleverne blev derefter opdelt i deres sædvanlige klasser, hvor de arbejdede mere dybdegående med temaerne omkring digital dannelse ud fra deres klassefællesskaber.
Jacob holdt med stor indsigt, energi og mange velvalgte eksempler et oplæg, som virkelig gik rent ind hos vores 1.g elever. Da Jacob og Stine derefter satte eleverne i gang i klasserne, var der stor interesse og diskussion i grupperne, hvor eleverne fik en fantastisk mulighed for at bringe deres egne erfaringer i spil i forhold til alle de elementer, som foredraget indeholdt. En meget inspirerende og lærerig dag for os alle."

- Bente Rose Madsen, Pædagogisk leder