Reference

Gladsaxe Kommune

"I Gladsaxe kommune var Center for digital dannelse ude og give inspiration til kommunens skole- og pædagogiske ledere. Center for digital dannelse gav et indblik i hvordan digital dannelse på nuværende tidspunkt ser ud på skole og institutionsområdet og hvordan de enkelte ledere kunne arbejde videre med emnet ude i de enkelte institutioner og skoler. Foredraget med Center for digital dannelse skabte en utrolig brugbar viden og gav et indspark til en række diskussioner hvor de enkelte ledere fik mulighed for at arbejde videre med deres digitale udfordringer.
Workshoppen foregik på et niveau hvor alle lederne kunne relaterer til den digitale dannelse inden for egen kontekst og diskussionsøvelserne åbnede for refleksioner til det videre arbejde i praksis."

- Betina B. Larsen, områdeleder i områdeinstitutionen Vadgård