Reference

Køge Gymnasium

"Center For Digital Dannelse var på Køge Gymnasium og holde et oplæg for alle elever. Jacob talte direkte i øjenhøjde til eleverne og fik undervejs sat gang i en god debat om god stil på nettet.

Efter oplægget blev elevrådet samlet i halvanden time, hvor elevernes potentialer blev sat i spil. Eleverne brainstormede selv på emner inden for digital dannelse og i samspil med Jacob udviklede de nødvendige redskaber til at arbejde videre med deres individuelle ansvarsområder. Overordnet set fik alle skolens elever en grundlæggende viden om digital dannelse, og elevrådet fik de fornødne redskaber til at være tovholdere for arbejdet fremover. "

- Sigrid Egeskov Andersen, uddannelsesadministrator