Projekt

Kompetenceopbygning på VIA

I 2016 satte VIA sig for at skabe fokus på digitalisering på tværs af uddannelser og fagligheder, med henblik på at høste synergier på tværs i organisationen. Derfor besluttede VIA sig for at iværksætte en række initiativer, som har til formål at kapacitets- og kompetenceopbygge ledere og medarbejdere.

Et af initiativerne handlede om at udvikle et selvevalueringsværktøj, som kunne anvendes til at understøtte dialogen mellem ledere og medarbejdere i forbindelse med den forestående kompetenceudvikling, og dermed også i forhold til udvikling af uddannelsernes digitale læringsmiljøer.

VIA kontaktede Center for Digital Dannelse for at indlede et samarbejde om brug af værktøjet MapUs. Projektet består i at udvikle et selvevalueringsværktøj som matcher VIAs behov og ønsker.

Nøglebehov inkluderede:

  • det skulle ikke være en test hvor man kunne dumpe, men derimod et dialog-/samtale værktøj
  • værktøjet skulle højne medarbejdernes begrebsapparat og ordforråd, samt gøre medarbejderne i stand til at diskutere digitalisering i undervisningen
  • værktøjet skulle sikre reflekterede valg i den videre kompetenceopbygning og klæde fagpersonen på til dialog med egen leder
  • medarbejderne skulle kunne arbejde videre med deres egne personlige resultater i realtid(det vil sige, medarbejderens kompetenceniveau skulle være tilgængelig med det samme). Det ville være med til at sikre, at kompetenceopbygningen forbliver "top of mind"

Værktøjet lanceres d. 1. august 2017.

Kompetenceløft i fokus

Vores samarbejde