MapUs: dynamisk kortlægning

Posted on Posted in Projekt

Hvad er MapUs?

MapUs er styresystemet der ligger bag digitalekompetencer.dk. Det er MapUs der danner den visuelle rammesætning for kompetencehjulet, og MapUs’ intelligente algoritme der beregner dit samlede resultat. Med MapUs kan de forskellige spørgsmål nemlig vægtes efter vigtighed, kombineres til at beregne en enkelt kompetence, eller sættes til at have en indflydelse på flere kompetenceaspekter på tværs af hjulet.

Det er også MapUs der sikrer en brugers administrative redskaber, som at gruppere besvarelser eller udtrække rapporter (se vores Superbruger-kursus for flere strategiske muligheder).

Hvordan virker det så?

(Den korte udgave findes her)

Trin 1: Rids rammerne op

Din organisation har utvivlsomt sit eget spørgeskema, som du på et tidspunkt har udfyldt, eller måske endda været med til at udforme. Skemaet har måske dannet rammer for en MUS/LUS samtale, informeret om videre- eller efteruddannelse, kortlagt medarbejdertrivsel eller noget helt andet.

MapUs er en anden slags spørgeskema. Overordnet set handler spørgsmål i MapUs om digitale kompetencer – men hvad det præcis betyder for din organisation, virksomhed eller faggruppe, er du selv med til at formulere.

Trin 1 i at skabe sit eget kompetencehjul i MapUs er derfor at formulere et nyt survey: en række påstande som respondenter kan være mere eller mindre enige i, og som sammen udgør en kortlægning af respondentens formåen. Det er vigtigt at huske; kompetencehjulet er ikke en test – det er en selvevaluering.

 

Trin 2: Skab dit eget kompetencehjul

Når du med sparring fra Center for Digital Dannelse har formuleret dit survey, importerer vi den i MapUs’ system. Dit kompetencehjul bliver skabt, komplet med unik URL og dit logo.

Du kan sammensætte din egen startside, der forklarer dine kollegaer, medarbejdere, elever eller hvem det nu er surveyet er henvendt til, hvad kortlægningen er godt for. På den måde skaber du fra start din egen ramme om kompetencehjulet.

Du kan nu lede respondenter ind på siden og begynde at indsamle deres besvarelser.

 

Trin 3: Kortlæg respondenter

Når et individ besvarer dit survey, får de automatisk vist frem deres eget personlige kompetencehjul (og tilsendt en kopi på mail, hvis de har tastet email ind). Det personlige kompetencehjul fremhæver styrker og svagheder, kommer med gode råd til videre arbejde og giver den enkelte respondent et sammenligningsgrundlag for deres kortlægning gennem forskellige visuelle værktøjer.

Hver besvarelse genererer et unikt link, som respondenten kan vælge at dele med sit sociale eller professionelle netværk. Man kan således altid vende tilbage til sit resultat og fortsætte arbejdet. Den personlige visning skaber et grundlag for en åben dialog, såvel som mere målrettet opkvalificeringsarbejde fremadrettet.

Der er ingen grænse for hvor mange respondenter kan anvende dit kompetencehjul, eller for hvor mange gange samme bruger kan gennemføre surveyet.

 

Trin 4: Målret arbejdet og din digitale strategi

MapUs indeholder et administrationsmodul der giver mulighed for at arbejde strategisk med de data, kompetencehjulet skaber.

Som administrator – “Superbruger” – kan du blandt andet udvælge fokusområder for en gruppe som dine respondenter skal arbejde videre med, gruppér besvarelser for at få en oversigt over eksempelvis en klasse, et team eller en afdeling, sammenlign grupper enten internt i organisationen eller med lignende respondenter (segmenteret på enten geografisk placering, alder, profession, køn, m.m.) og generere rapporter hvor du udtrækker data til et overskueligt og visuelt stærkt dokument.

Gennem disse værktøjer, kan du målrette dit videre strategiske arbejde og danne dig et øjebliksbillede der kan spænde hele organisationen.

Gennem MapUs’ API kan din organisation desuden trække data fra kompetencehjulet ind i organisationens eget system, f.eks. for at integrere med andre medarbejderinformationer eller i analyse-arbejde.

Hvem bruger det lige nu?

Indtil videre har Center for Digital Dannelse anvendt MapUs til at skabe Det Digitale Kompetencehjul og dennes engelske udgave, The Digital Competency Wheel. Desuden;

  • I samarbejde med Gyldendal udvikles der lige nu et kompetencehjul for grundskoleelever.
  • Med VIA University College udvikler vi et hjul til kompetencekortlægning af medarbejdere.
  • Som et led i projektet Skab Din Egen Wiki udarbejdes et kompetencehjul med fokus på digital produktion og kritisk informationssøgning.

 

Er du interesseret i at lave dit eget kompetencehjul med os?

Kontakt os på dd@digitaldannelse.org eller ring til 61 33 78 58 for at høre mere eller booke et uforpligtende møde.
For det samlede overblik, se også vores printbare MapUs one-pager.