Projekt

Marie Kruses Skole & Gymnasium

På Marie Kruses Skole & Gymnasium i Farum arbejder man helhedsorienteret med digital dannelse. Skolen gør brug af Center for Digital Dannelses to kompetencehjul til henholdsvis grundskole- og gymnasieelever. De to kompetencehjul sikrer nemlig en strategisk tilgang til undervisningen i digital dannelse, og ved hjælp af de to digitale værktøjer kan skolen følge elevernes udvikling, ligesom kompetencehjulene også bruges til at skabe dialog og øge kendskabet til både digital kommunikation, information, produktion og sikkerhed.

 

Grundskole

På Marie Kruses Skole undervises alle klasser fra 1.-9. i digital dannelse med udgangspunkt i Center for Digital Dannelses grundpakke med undervisningsmaterialer. Pakken indeholder forskellige forløb rettet mod den givne årgang, og skolen sikrer på den, at eleverne får den nødvendige grundviden. Den grundviden suppleres i udskolingen med Elevens Digitale Kompetencehjul, som bruges til at lave kortlægninger af elevernes digitale kompetencer.

"På 7. og 8. årgang laver de hvert år deres kompetencehjul omkring februar måned. Herefter kigger lærerne på resultaterne under et klasseteam-møde. De udvælger et fokusområde, som klassen skal arbejde med i foråret - ud fra de anbefalinger, som resultatvisningen også indeholder," fortæller viceafdelingsleder Debbie Hamilton.

 

Gymnasium

På Marie Kruses Gymnasium arbejder alle klasser med værktøjet Digitale Studiekompetencer. Her bruges kompetencehjulet til ongoing-evaluering i de enkelte klasser, og værktøjet er samtidig med til at skabe dialog og refleksion i klasserne. I faggrupperne er digital dannelse en del af de faglige udviklingssamtaler med ledelsen. På baggrund af kortlægninger i Digitale Studiekompetencer, kan lærere og ledelse bedre vurdere, om lærere skal efteruddannes, eller om der skal laves fælles initiativer i faggruppen.

“I gymnasiet er vi overordnet set interesserede i at fokusere på meningsfuldhed i forbindelse med brug af digitale muligheder. Eleverne skal dannes til at få et meningsfuldt forhold til digitale muligheder,” fortæller lærer Kasper Østerholdt Jensen.