Reference

Menighedsfakultetet

!Da Menighedsfakultetet stod overfor en udfordring omkring digitale medier og Menighedsfakultets opgaver, stod Center for digital dannelse for et inspirationsoplæg om hvordan vi bruger sociale medier i kirken. Center for digital dannelse afholdt et foredrag om de forudsætninger børn, unge og voksne står overfor i nutidens digitaliserede samfund. På baggrund af oplægget diskuterede vi hvordan kirkens udfordringer kan afhjælpes i samspil med de digitale mediers potentialer. Derudover diskuterede kirkens næste skridt for digital udvikling ud den specifikke udfordring udgangspunkt.
Vi havde stor glæde af at diskuterer digital dannelse inden for vores specifikke kontekst og vi fik et konstruktivt udgangspunkt for at understøtte borgerne i deres spirituelle dilemmaer i et online perspektiv."

- Leif andersen, Lektor, cand.theol.