Reference

Øregård Gymnasium

"Øregård gymnasium har et godt og langvarigt samarbejde med Center for digital dannelse og udover en oplevelse af stor tilfredshed, mener vi at de er førende eksperter inden for området. Center for digital dannelse har gennemført flere forskellige projekter på Øregård gymnasium og er på gymnasiet mindst én gang om året når de nye 1. g’er starter.

De Workshops der er blevet afholdt har mange forskellige former. Et eksempel er sidste år, hvor elevernes evner blev sat på prøve igennem filmproduktion. I denne workshop var eleverne gennem en vekselvirkning af teknologisk forståelse, evnen til at forholde sig til mediet og formidling af budskaber. Eleverne valgte selv deres emner inden for digital dannelse og fik gennem filmproduktionen mulighed for at gå i dybden med emnet. Center for digital dannelse skaber gennemgående refleksion og giver de unge en række nødvendige redskaber i forhold til digital dannelse."

- Lennart Pedersen, IT-chef