Stubbekøbing efterskole

Stubbekøbing Efterskole

referencer efterskole

"På Stubbekøbing efterskole havde vi Center for Digital Dannelse ude til en kort inspirationsdag for at sætte skub i arbejdet med digital dannelse hos lærerne. Igennem workshop med foredrag og debatter, fik vi fingeren på pulsen i forhold til digital dannelse, og lærerne fik mulighed for at italesætte, hvilke udfordringer vi står overfor. Gennem denne viden fik vi også mulighed for at klarlægge en retning, for vores videre arbejde med digital dannelse og den proces, som vi netop nu befinder."

- Simon Leinum, Viceforstander