Projekt

Skolen for Fremtidens Helte

Biblo, Medierådet for Børn & Unge, Center for Digital Dannelse og bibliotekarer fra Roskilde Bibliotekerne, Silkeborg Bibliotekerne og Københavns Kommunes Biblioteker udbyder i fællesskab et inspirerende og lærerigt forløb i digital dannelse til mellemtrinnet: Skolen for Fremtidens Helte.

Projektets formål er at styrke elevernes digitale kompetencer gennem et motiverende, lærerigt og underholdende forløb, hvor eleverne skal lære at blive fremtidens digitale helte. Forløbet vil køre som en årlig kampagne, der hvert forår tilbyder et nyt emne, der supplerer de foregående.

I 2018/2019 er der fokus på informationssøgning og kildekritik. På Skolen for Fremtidens Helte hedder disse to fag Radar (Søg) og Tankelæsning (Bedøm) og henviser til de digitale superhelteskills, som børnene lærer i disse fag.

Fremtidige fag omfatter Skjold (Del og Deltag) og Mesterbygger (Producér). Skjold vil bl.a. have fokus på god onlineadfærd, rettigheder, andres og egen ret til privatliv, herunder fx deling af billeder og digitale fodspor. Mesterbygger vil have fokus på børnene som aktive producenter af indhold og handler bl.a. om forskellige konkrete onlineværktøjer, valg af værktøj til forskellige former for formidling og viden om forskellige medietyper og kanaler.

Om pilotprojektet:
I pilotprojektet for Skolen for Fremtidens Helte undervises eleverne i Radar (informationssøgning) og Tankelæsning (kildekritik). Her lærer de at søge relevant information fra pålidelige kilder hurtigt og effektivt. Det sker gennem en workshop på biblioteket, hvor eleverne blandt andet skal quizze og løse missioner for at forbedre deres digitale helte-skills. Pilotprojektet gennemføres i uge 49 og 50 2018. Efter evaluering lanceres Skolen for Fremtidens Helte landsdækkende, i 2019.

Find Skolen for Fremtidens Helte på https://fremtidenshelt.dk/