Reference

Sundeved Efterskole

"Lærerne på Sundeved efterskole havde glæden af at have Center for Digital Dannelse ude til vores pædagogiske weekend. Over to længere sessioner med foredrag, debatter og gruppearbejde fik vi en dybdegående indføring i, hvad digital dannelse er, og hvilke udfordringer og potentialer vi som lærere står overfor.

Vi arbejdede med efterskolen som et virtuelt fællesskab, og fik viden om, hvordan vi konstruktivt og positivt kan understøtte det hele barn både offline og online. Derudover fokuserede vi på skolens virtuelle læringsmiljø, og de elementer der skal til for at opnå et godt virtuelt læringsmiljø. Vi fik ligeledes sat fokus på, hvad fremtidens lærere skal besidde, og hvilke kompetencer der er nødvendige for arbejdet med digital dannelse. "

- Lisbet Baad Pedersen, Dansk, engelsk og yogilates underviser