Projekt

Tryg Online

Formålet med projekt Tryg Online er at fremme hensigtsmæssig adfærd samt inklusion af unge med kognitive funktionsnedsættelser på SoMe ved at højne deres digitale dannelse. Deres forbedrede kompetencer vil også gøre en forskel i andre arenaer af deres ungdoms- og senere voksenliv, da fx uddannelsessteder og arbejdspladser i højere og højere grad benytter digitale muligheder ift. fx kommunikation og markedsføring.

I projekt Tryg Online udvikles et træningsforløb for unge med kognitive funktionsnedsættelser mellem 16 og 25 år på STU’er (særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser, der giver dem viden om og evner til at begå sig godt på SoMe. Kombineret med ung-til-ung frivilligbaseret støtte og understøttende redskaber til fagprofessionelle og pårørende forebygger og håndterer Tryg Online hermed negative konsekvenser af uhensigtsmæssig adfærd på SoMe.

Tryg Online er støttet af Novo Nordisk fonden og afvikles 2018-2020.
Projektet udføres i partnerskab med Social Digital, Ungdommens Røde Kors, Sammenslutningen af Unge Med Handicap, Red Barnet, Serious Games Interactive og en række danske STU’er.