Reference

Ungdomsringen

"Center for digital dannelse har gennem workshops for Ungdomsringen skabt viden og debatter omkring børn og unges digitale identitet og fodspor, og givet kursisterne redskaber til at hjælpe de unge med at nå deres mål gennem målrette arbejde med digital dannelse. Center for digital dannelse har skabt refleksioner hos kursisterne omkring børn og unges færden online. Derudover har vi diskuteret faldgruber og potentialer i internettets demokratiske muligheder. Fagpersonerne (Ungdomsringens medlemmer i Region Hovedstaden) i Ungdomsringen har fået en bred viden om børn og unges forudsætninger i et digitaliseret samfund. - Lisbeth Teglbjærg, konsulent v. ungdomsringen