Reference

Valhøj Skole

"På Valhøj skole gennemgik Center for Digital Dannelse en række workshops over tre dage, klassevis for skolens mellemtrin om dagen og om aftenen for de aktuelle klassers forældre. Børnene blev undervist i, hvordan man skaber en god og positiv tone, når man færdes på nettet. Børnene prægede selv de diskussioner, der blev taget op i de forskellige klasser. De tematikker som børnene bragte op, arbejdede forældrene videre med om aftenen, og der blev sat fokus på forældrenes rolle i børnenes digitale verden.

Forældrene beskrev det som en forløsning at få mulighed for at arbejde emnerne igennem og diskutere dilemmaer med ligesindede.

Efter de afholdte workshops udarbejde Center for Digital Dannelse en rapport til hvert klassetrin på baggrund af de emner, der var blevet gennemgået. Rapporterne bestod, udover materialet fra workshopsne, en digital ordbog der bygger på børnenes onlinebegreber."

- Christian Würtz, IT-vejleder