Projekt

Stærk På Nettet

Eleverne lærer at:
- producere indhold til nettet
- identificere fake news
- foretage bedre informationssøgning
- undgå plagiat

Forløbsplan og undervisningsværktøj udvikles af Københavns Biblioteker i samarbejde med Center for Digital Dannelse, Silkeborg Bibliotekerne og Billund Bibliotekerne med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje.

Forløbet starter med en workshop, hvor bibliotekaren kommer ud og gæsteunderviser i klassen. Her gennemfører eleverne et digitalt kompetencehjul, introduceres for det digitale undervisningsværktøj og gennemfører første opgave. Derefter er det muligt for læreren at arbejde videre i klassen med undervisningsværktøjets øvrige opgaver, der støtter fælles mål for IT og Medier.

Forløbet skal danne basis for elevens personlige refleksion og udvikling inden for bl.a. kildekritik, plagiat, informationssøgning og ophavsret. Kompetencehjulet giver lærerne mulighed for at lave et differentieret undervisningsforløb tilpasset den enkelte elevs behov. Materialet er adaptivt, og eleven kan selv arbejde med undervisningsværktøjet og casen uden hjælp fra læreren.
Når forløbet afsluttes gennemfører eleverne kompetencehjulet igen - og de er nu eksperter. Desuden skal eleverne gennemføre en online evaluering af forløbet.

For mere information, besøg wikidigi.dk