Undervisningsmateriale

Vi tilbyder en lang række materialer til undervisning, efteruddannelse og videreuddannelse af elever, medarbejdere og ledelsesniveauet. Undervisningsmaterialet til skoler sætter det digitale på årshjulet fra 1. klasse, mens materiale til ældre aldersgrupper giver fagrelevant indsigt i, hvad der rører sig på det digitale medielandskab lige nu.

Kompetenceudvikling

De digitale kompetencer er vitale i det 21. århundrede. Med centrets Digitale Kompetencehjul kan vores konsulenter kortlægge og efteruddanne medarbejder ud fra deres unikke styrker og svagheder. Målrettede forløb løfter kompetencer og åbner en reflekteret dialog om det digitale.

Heldagskurser

Det er muligt at booke heldagskurser for mindre hold. Kurset kan foregå i vores centrale lokaler på Axeltorv i København, eller vi kan besøge din virksomhed. Kontakt os for et uforpligtende tilbud og en snak om kursets indhold – vores ekspertise spænder vidt.

Oplæg og Workshops

Siden 2009 har vi besøgt skoler, biblioteker, kommuner og virksomheder for at dele ud af vores ekspertise. Vi taler på en engagerende og oplysende måde om alt fra billeddeling til digitaliseringsstrategier – og til workshops tager vi os tid til at høre, hvad I selv har på hjertet. Det synes vi nemlig bringer de vigtige emner frem.

Sparring til ledere

Vores konsulenter tilbyder kompetent sparring til ledelsen. Relevante samtaleemner dækker opkvalificering af medarbejderes digitale kompetencer, gode råd til etablering af online spilleregler i form af en digitalpolitik, samt rådgivning til planlægning og eksekvering af en digital effektivisering eller transformation.

Dataopsamling og analyse

Vi tilbyder opsamling af data til kortlægning, evaluering og benchmarking. Kursister og deltagere til workshops får et live indblik i holdets holdninger og viden, mens vores konsulenter sammensætter analyser og rapporter til videre brug. Rapporten skaber overblik over og fundament for etablering af konkrette mål og målbare løsninger.