Den digitale læringsportal

Log in

Velkommen til og tak for din interesse.

På vores digitale læringsportal har vi samlet Center for Digital Dannelses undervisningsmateriale til grundskolen. Materialet er delt op efter årgang i ni konkrete forløb, der understøtter elevernes faglige indsigt og kritisk refleksion over IT og medier i hverdagen og i klasserummet. Undervisningsmaterialet for hver årgang består af en digital præsentation (Prezi) og en lærervejledning (PDF). Lærervejledningen fungerer dels som drejebog til Prezien, dels som faglig indføring til temaet. De ni forløb er bygget op på en måde, hvor klassens lærer kan følge lærervejledningen fra ende til anden, eller udvælge relevante øvelser efter behov.

Fælles for alle klassetrin er, at forløbet er udarbejdet som en blanding af læreroplæg, praktiske øvelser og diskussioner i klassen. Eleverne opfordres til aktiv deltagelse gennem hele forløbet, og samtalen cirkulerer omkring elevernes egentlige medieforbrug.

Temaerne er desuden udarbejdet med det formål at opfylde de klassetrinsspecifikke faglige mål, der skal dækkes i det tværgående tema IT og Kommunikation i Dansk.

Tryk på de røde knapper herunder for at tilgå undervisningsmaterialet til de enkelte klassetrin. De årgangsspecifikke temaer er her præsenteret med henblik på at give underviser overblik over hvilket forløb der kan understøtte klassens behov.

INDSKOLING

1. klasse “Velkommen på nettet”
Eleven kan anvende IT til hverdagskommunikation
Eleven har viden om digital kommunikation i skrift, billede og lyd

2. klasse “Hvem skriver du med?”
Eleven kan sætte sig ind i afsenderens eller modtagerens oplevelse af kommunikationen
Eleven har viden om modtager- og afsenderforhold i digital kommunikation

3. klasse “Digital identitet”
Eleven kan begå sig i et virtuelt univers
Eleven har viden om digitale profiler og digital kommunikation

MELLEMTRIN

4. klasse “Digitale fodspor”
Eleven kan forholde sig bevidst til konsekvenserne af sin færden på internettet
Eleven har viden om digitale fodspor

5. klasse “Når du siger noget på nettet”
Eleven kan vurdere konsekvensen af ytringer på internettet
Eleven har viden om muligheder og faldgruber for kommunikation på internettet

6. klasse “Digital samarbejde”
Eleven kan videndele og samarbejde via internettet
Eleven har viden om samarbejdsmuligheder på internettet

UDSKOLING

7. klasse “God stil på nettet”
Eleven kan diskutere etiske spørgsmål vedrørende kommunikation på internettet
Eleven har viden om kommunikationsetik

8. klasse “Digital kommunikation”
Eleven kan vælge digitale teknologier i forhold til situationen
Eleven har viden om digitale teknologiers kommunikationsmuligheder

9. klasse “Digital dannelse”
Eleven kan diskutere betydningen af digitale kommunikationsteknologier for eget liv og fællesskab
Eleven har viden om sammenhængen mellem digitale teknologier og kommunikation

Spørgsmål?

Har du problemer med at tilgå materialet, eller spørgsmål til vores undervisningsforløb kan du kontakte:
Helene Haugaard
helene@digitaldannelse.org
+45 5195 0075