Forløb til klasseundervisning

Vi udvikler løbende undervisningsmaterialer om digital dannelse til brug i klasseundervisning.
Se vores Grundpakke til grundskolen, der indeholder forløb til 1. – 9. klasse.

Lige nu er vi også ved at udvikle materialer til studerende på ungdomsuddannelser, send en mail på dd@digitaldannelse.org hvis du har et emne eller en case, du synes bør komme i betragtning til et forløb for målgruppen.

Fokus på digitale kompetencer

Udover undervisningsforløb til klasseundervisning, har Center for Digital Dannelse udviklet det digitale værktøj Det Digitale Kompetencehjul. Værktøjet kortlægger dine digitale styrker og svagheder, så du kan sætte fokus på din digitale udvikling. I samarbejde med en række uddannelsesinstitutioner har vi udviklet to varianter af kompetencehjulet til elever i udskolingen og på ungdomsuddannelser.
Se nærmere på henholdsvis Elevens Digitale Kompetencehjul og Digitale Studiekompetencer.