Cookies’ indflydelse på privatlivet

Posted

Cookies’ indflydelse på privatlivet

Af Philip Ramsby & Mark Rosenvinge


Udgivet af Center for Digital Dannelse i april 2016 (redigeret september 2016)

© 2016 -2018 Alle rettigheder til denne artikel er forbeholdt forfatter

Stigende brug af internet over de seneste år har ført til at virksomheder i højere grad indsamler information om vores digitale færden. Denne data kan på mange forskellige måder benyttes til at forbedre brugeroplevelsen eller det produkt som virksomheden tilbyder brugeren. En måde at indsamle den data på er ved at benytte cookies. Brugen af cookies er bestemt ikke en ny ting, derimod har debatten omkring privatlivet, samt overvågning på nettet, i de seneste år bragt dem i fokus igen.

Som bruger på nettet modtager man cookies overalt man befinder sig, og de cookies bæres som udgangspunkt med rundt i ens videre færden. Det giver de bagvedliggende virksomhederne mulighed for at samle meget personlig data om brugeren. I de tilfælde hvor mængden at data er tilpas stor kan man derfor tale om hvorvidt der er tale om overvågning eller krænkelse af privatlivet.

Lad os sige at du som bruger over en længere periode har gjort dig nogle forskellige køb på nettet. De fleste websider i dag har på en eller anden måde en tilknytning til Facebook eller Google, via en like-knap eller værktøjer til at analyserer besøg på hjemmesiden. Benytter du samtidig enten google konto, en gmail, en facebook konto, en instagram konto eller lignende så følger de cookies dig hele vejen rundt. Dvs. at 3. part nu har mulighed for at vide, i hvilket område du befinder dig, hvilken adresse du bestiller til, hvor tit du køber, hvad du køber, og i øvrigt hvem du kender, muligvis hvad de køber, hvor tit de køber osv. Parringen af data er uendelig stor, og mulighederne med dem ligeså, for blot at nævne ét eksempel ud af tusinder.

For at sikre brugerens rettigheder ved brug af internettet, vedtog EU landene i 2011 derfor et direktiv, som gør at alle europæiske hjemmesider som anvender cookies, skal vise brugeren en cookie notifikation. Denne notifikation indeholder information omkring hvad præcis hjemmesiden bruger cookie-data til. Samtidig skal brugeren give samtykke til at hjemmesiden må placere cookies i brugerens webbrowser. På papiret er notifikationen altså med til at informerer brugeren og derved skabe mere gennemsigtighed, hvorved privatliv derfor kan beskyttes. Man kan sætte spørgsmålstegn ved hvorvidt det er realiteten. Læser du betingelserne for brug af cookies hver gang? Har du nogensinde læst betingelserne for de mange cookies du at givet din konsensus til? Rigtig mange har ikke. Ved at forholde sig passivt til cookie notifikationen giver man faktisk automatisk samtykke til brug af cookies. Man kan derfor sætte tvivl ved om notifikationen i dens nuværende form er med til at beskytte privatliv.
Samtidig rejser spørgsmålet sig om notifikationen overhoved bidrager med noget, eller har man som bruger på forhånd affundet sig med at overvågning af ens digitale færden er blevet en fast del af at være på nettet.

Har du lyst til at læse mere om emnet, så er denne artikel baseret på bacheloropgaven “The Cookie Notice” fra IT-Universitetet i København, august 2015. Du kan finde opgaven vedhæftet til denne artikel.

Læs hele artiklen (.pdf)