Vi stiller vores materialer gratis til rådighed

Posted

Få fri adgang til en række materialer til din fjernundervisning mens COVID-19 karantæne står på.

Vi stiller vores materialer gratis til rådighed

Af Center for Digital Dannelse


Udgivet af Center for Digital Dannelse i marts 2020 (redigeret juni 2020)

© 2020 Alle rettigheder til denne artikel er forbeholdt forfatter

OPDATERING JUNI 2020:
Nu er Danmark ved at åbne op igen, og det er vi rigtig glade for. Det betyder nemlig, at der er udsigt til, at vi kan komme på besøg ude på skolerne snart igen. Vi tilbyder fortsat fri adgang til vores materialer skoleåret ud.

Vi vil gerne give en hjælpende hånd. Lige så længe de danske institutioner holder lukket, stiller vi vores digitale undervisningsmaterialer til rådighed gratis. Her kan du få overblik over de materialer, vi tilbyder.

 

For dig, der arbejder med unge mellem 15-25 år

Arbejder du med unge på STX, HTX, HHX, HF, FGU, EUX, EUD eller andre uddannelser kan det være relevant at arbejde med dine elevers studierelevante digitale kompetencer. Derfor har vi lavet Digitale Studiekompetencer, et undervisningsmodul der kommer forbi alt fra plagiat og notatteknik til overspringshandlinger og kildekritik. Materialet består af en selvevaluering, hvor elever kan skabe deres egen kompetenceprofil, samt en række øvelser som italesætter og træner deres digitale informations-, produktions- og deltagelseskompetencer.

Kontakt os, så opretter vi dig i systemet og sender et link som du kan give dine elever. Linket samler deres besvarelser så du kan få indsigt i den enkelte elevs kompetenceprofil samtidig med at se gruppens overordnede styrker og svagheder. Værktøjet giver dig anbefalinger til områder, som kunne være relevante at arbejde videre med og får oversigt over hvordan dine elever fordeler sig, således at du kan differentiere din undervisning og opnå størst mulig effekt.

Skriv til os på dd@digitaldannelse.org for adgang. Du kan se mere og prøve dele af værktøjet her: student.digitalekompetencer.dk

 

For dig, der arbejder med unge mellem 15-18 år

Arbejder du med unge mellem 15-18 år kan du give dine elever en sjov og brugervenlig introduktion til at være digital medborger med vores projekt Digital Start. Udviklet til Digitaliseringsstyrelsen, har vi lavet en quiz, der tester unges viden om og attitude til offentlige digitale selvbetjeningsløsninger som NemID, borger.dk og Digital Post. Undervejs får elever gode råd og øjeblikkelig feedback, så de lærer mens de quizzer. Hjælperedskaber inkluderer arbejdsark, facitliste og nyttige links, der hjælper de unge på vej videre.

Digital Start kan med fordel gives som forældre-involverende opgave, så de unge kan blive hjulpet godt på vej.

Kontakt os, så opretter vi dig i systemet. Du modtager en præsentation, som forklarer elever hvorfor det er vigtigt at vide noget om digital selvbetjening og med oplæg til diskussion og videre arbejde. Desuden sender vi dig et personligt link, så du kan samle dine elever og se, hvilke spørgsmål de havde særligt svært ved. På den måde kan du være med til at understøtte deres digitale fremtid.

Skriv til os på dd@digitaldannelse.org for adgang. Du kan se mere og prøve dele af værktøjet her: digitalstart.dk

 

For dig, der arbejder med elever i grundskolen

Arbejder du med elever fra 1. – 9. klasse kan du få adgang til vores undervisningsmaterialer til grundskolen. Undervisningsforløbene er skabt til afvikling i klasseundervisning, men de mange indlejrede øvelser og cases kan være inspirerende for din planlægning af undervisning indenfor fx dansk, engelsk, samfundsfag eller mediefag. Så stjæl (lån) endelig med arme og ben!

For at få adgang til undervisningsmaterialerne skal du udfylde vores tilmeldingsformular. Angiv i kodefeltet: corona, så sørger vi for at give gratis adgang lige så længe nedlukningsperioden varer.

 

Fandt du ikke det, du søgte?

Er du på udkig efter andre materialer, kan du finde en masse gode råd, tjeklister, videoer og spændende artikler som vi stiller til rådighed her. De henvender sig både til forældre, lærere og elever.

Hvis du har spørgsmål kan du ringe til os på 71 74 38 76, vi er klar til at hjælpe.