Digital mestring

Posted

Hvordan kan grundskolen støtte børn og unge i at mestre det digitale?

Digital mestring

Af Jens Haugstrup-Andersen


Udgivet af Center for Digital Dannelse i oktober 2019 (redigeret december 2019)

© 2019 -2020 Alle rettigheder til denne artikel er forbeholdt forfatter

Mestring kan tolkes som det man stiller op når man møder modgang, forhindringer, problemer og udfordringer i alle aspekter af livet; alt det der er med til at man ikke giver op, men er vedholdende og arbejder videre med udfordringerne. Digital mestring er i virkeligheden ikke i en sfære for sig, for det handler stadig om at vide hvad man stiller op og hvorledes man gebærder sig bedst.

Det bliver i stadig større grad afgørende at mestre digital teknologi og forstå den indflydelse den har på vores liv og velfærd. Digitalisering i skolen handler om at give eleverne de kompetencer, som de kan få brug for som borgere i fremtiden og på arbejdsmarkedet. IT-relaterede kompetencer bør derfor bygge på den almindelig dannelse.

For at mestre det digitale, blive dannet og opnå relevante og brugbare kompetencer, bør der sættes fokus på it, digital forandring og teknologi således at man:
1) fremmer et digitalt læringsmiljø, hvor alle elever, uanset forudsætninger, bliver udfordret optimalt på deres digitale evner
2) sørger for at teknologi alene støtter og løfter forandringer der giver mening i didaktisering af læring
3) at man sikrer sig at danne grobund for elevernes fremtidige succes med en digital verden, således at de kan begå sig på sikker vis og med øje for det sandfærdige.

Det kalder på nogle kompetencer som skal tillæres. Alt efter hvor man leder, kan man finde mangeartede tilgange til didaktiske og pædagogiske, ja nogle gange kommercielle, ideer til hvorledes man anskuer disse kompetencer. Noget af det der synes at være enighed om er at det kommer til at handle om kollaboration, autencitet og videnkonstruktion. Leder man efter mere håndgribelige tilgange til de ønskede kompetencer handler det om at kunne gøre brug af forstærkede/forøgede omgivelser (augmentation), at kunne omfavne og forstå sig på de uanede muligheder IT bringer med sig, at kunne forstå og gennemskue når fiktion uigennemsigtigt blander sig med det faktuelle, at kunne kende forskel på de mange muligheder i det digitale versus det analoge, at vide at en tilstedeværelse i virkeligheden er anderledes end i den virtuelle verden, og at være kritisk tænkende og kreativ i samarbejde med andre.

Jeg tror at vi i Danmark har en særlig udfordring med hensyn til at danne vores børn og unge til at mestre det digitale. Det danske frisind betragtes af andre med hovedrysten når det spiller ind på opdragelse og dannelse. I dansk kontekst giver det ikke mening hverken at overvåge, forbyde eller fjerne digitale medier, men det betyder samtidigt at vi står over for en helt særligt opgave hvor vi ikke bare kan lade stå til. Gode manerer er en del af dannelsen. Derfor har skolerne, i samarbejde med forældrene og eleverne, en tydelig opgave i at medvirke til udvikling af børn og unges digitale dannelse tager udgangspunkt i den almindelige dannelse, og at eleverne tager de gode manerer med sig fra den analoge verden ud i den digitale og virtuelle verden.

Om forfatter

Jens Haugstrup-Andersen
Viceskoleleder Haahrs Skole

Email:
jenshaugstrupandersen@gmail.com

Link til forfatter:
linkedin.com/in/jenshau