Flow-tv i digital tidsalder

Posted

I 2013 gik den amerikanske streaming tjeneste Netflix ind på det danske tv-marked, men intet tyder på, at tv-indholdet er ved at uddø. Blot at indholdet har fundet et nyt digitalt hjem.

Flow-tv i digital tidsalder

Af Nana Fruergaard Grandt


Udgivet af Center for Digital Dannelse i april 2016 (redigeret september 2016)

© 2016 -2019 Alle rettigheder til denne artikel er forbeholdt forfatter

Det danske mediemarked er i forandring. En forandringsproces som er båret frem af samspillet mellem udforskningen af et teknologisk mulighedsrum samt en ændring i mediebrugernes vaner og præferencer. Grundlæggende sætter medierne mennesket i stand til at reflektere over omverden og de kulturelle forståelser, som vi navigerer ud fra (Jensen, 2008,p. 11). Mediemetaforerne er mange, men en udbredt italesættelse er forståelsen af medierne som redskaber for kommunikation med evnen til at forbinde mennesker (Klostrup et al., 2011 ,p.311).

Mediernes position og funktion i samfundet er affødt af, hvordan et medie adopteres over tid og bruges. Forholdet mellem medie og menneske er derfor grundlæggende funderet i en gensidig afhængighed. En ændret mediebrug forandrer dermed også mediernes økosystem (Hermida, 2010,p.3), hvilket leder til en kollektiv genforhandling af de traditionelle medieres formål og position i samfundet.

Konkurrencesituation har ligeledes forandret sig drastisk i løbet af de seneste år. I 2013 gik den amerikanske streaming tjeneste Netflix ind på det danske tv-marked. Teknologik tilbyder Netflix et anderledes forbrug og brugsoplevelse af tv-indhold (Informa Telecoms and Media,p.12). I 2013 skete der samtidig en nedgang i det generelle tv-forbrug på trods af, at der samlet set var en stigning i konsumeringen af video-baseret medieindhold (Sand, 2013,p.1).

Vilkårerne for og efterspørgslen efter traditionelt flow-tv er således tydeligt i forandring. Det afkræver en stillingtagelse til og gentænkning af normer og konventioner for tv-mediet og den danske tv-industri (Jensen, 2008,p.105). Tre trends kan identificeres i den ændrede brugsadfærd, som katalysator bag udfordringerne, som tv-industrien står overfor:

  • Flere valg
  • Fra engagement til involvering og
  • Kvalitet fremfor kvantitet.

Ændringerne i brugsadfærden påvirker økonomiske, kulturelle og politiske makro-strukturer som skaber det sociale system for praksis og produktion i tv-industrien. Udviklingen kan muligvis resultere i en forskydning af tv-mediets nuværende styrkeposition i samfundet, men intet tyder på, at tv-indholdet er ved at uddø, men blot at indholdet har fundet et nyt digitalt hjem.

Læs hele artiklen (.pdf)
Download hele artiklen (.pdf)

Om forfatter

Nana Fruergaard Grandt
Kandidatstuderende ved IT Universitetet

Email:
nanagrandt@gmail.com

Link til forfatter:
linkedin.com/in/grandtnana